Tématické okruhy

Hlavním cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení a prezentaci práce poradenských pracovišť vysokých škol, vytváření kooperačních vazeb mezi jednotlivými poradci a pracovišti, diskuze aktuálních trendů vysokoškolského poradenství.


Tématem výroční konference je Komunikace v poradenských službách na vysokých školách.


Hlavní tématické okruhy:

Teorie a praxe komunikace v poradenských službách (vč. sdílení best practice)

 • Komunikace vůči klientům, např. prevence studijní neúspěšnosti, role poradenství
 • Aktuální výzvy efektivního rozvoje poradenských služeb
 • Zaměstnanci poradenských center, externisté a dodavatelé služeb


Ekonomické souvislosti poskytování poradenských služeb

 • Náklady
 • Jak měřit efektivitu poradenských služeb
 • Mají být poradenské služby hrazeny klientem?


Informační technologie v poradenských službách

 • Webové stránky, vč. on-line registrace a on-line poradenství
 • Sociální sítě (Facebook, Twitter a LinkedIn)
 • Intranet a informační systémy
 • Diskusní fóra
 • Newsletter
 • LCD panely
 • Metodika zpětné vazby


Šíření osvěty a PR aktivity

 • Jak prezentovat pracoviště směrem ke studentům, vedení VŠ, vyučujícím a nastavování komunikace uvnitř VŠ (poradna a vyučující, poradny mezi sebou)


Detailní informace o konferenci budou průběžně doplňovány a stránky aktualizovány. Děkujeme za vaší trpělivost.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2017 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode