Využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti

Zveme Vás na workshop Využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti studentů 1. ročníku bakalářského studia, který proběhne ve středu, 24. ledna 2018 v prostorách CIPS v Praze pod vedením doc. Markéty Švamberk Šauerové.

Worskhop představí projekt, realizovaný v rámci poradenských služeb poskytovaných na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. Projekt je zaměřený na podporu studia studentů prvních ročníků. Výchozím faktorem pro vznik projektu je dlouhodobá zkušenost autorky s nedostatečným a neefektivním využíváním správného způsobu učení, který velmi často souvisí s neznalostí studenta jaký efektivní způsob učení zvolit a jaký učební styl u konkrétního studenta převládá.

Součástí poradenské péče je i analýza studijní úspěšnosti/neúspěšnosti studentů v jednotlivých oborech.

Projekt je založený na jednoduché diagnostice stylu učení, kterou si účastníci během semináře vyzkouší. Podobně jako studenti tak získají informace o svém učebním stylu, ve skupinové práci a v modelových situacích budou hledat shody a rozdíly typické pro daný učební styl. Součástí projektu je i podpora správného time-managementu a využití technik osobnostního rozvoje založených na koučinku. 

Účastníci se rovněž seznámí s výsledky dlouhodobé analýzy učebních stylů studentů na sportovní vysoké škole, i s výsledky komparace realizované v roce 2012 ve spolupráci s PřF UK.

Projekt slouží jako primární prevence studijní neúspěšnosti vysokoškolských studentů.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2017 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode