Program

Hlavní témata 7. výroční konference AVŠP: Poradenství jako nástroj podpory pozitivního prostředí na vysokých školách, jsou:

 • Právní rámec VŠ poradenství
  • Právní rámec poradenství nejen na VŠ
  • Právní rámec krizové intervence na VŠ
 • Vzdělávání a kompetence VŠ poradců
  • Vzdělávání a oblasti vzdělávání VŠ poradců
  • Kvalifikační rámec - národní soustava povolání
  • Kompetence
 • Mobbing a bossing, nevhodné chování
 • Prevence studijní neúspěšnosti
  • Práce s uchazeči
  • Práce s prváky
  • Rozvoj studijních a sociálních kompetencí studentů
  • Studijní poradenství jako prevence krizových situací
  • Pedagog jako první kontakt pro studenty
  • Krizová intervence na půdě vysoké školy
  • Kariérové poradenství jako nástroj motivace při studiu
  • Sebevražedné jednání u vysokoškoláků
 • Celostní přístup ve VŠ poradenství
 • Administrativní a IT podpora poraden

 

Aktuálně pracujeme na programu, který Vám představíme v průběhu června. 

Pokud chcete přispět k hlavním tématům konference, zašlete předběžnou přihlášku Vašeho 30minutového příspěvku s názvem a krátkou anotací na adresu rada@asociacevsp.cz nejpozději do čtvrtka, 15. července 2021. Můžete tak učinit již při vyplňování registračního formuláře.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2021 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode