Několik let usilovali vysokoškolští poradci o vznik profesní organizace, která by podpořila jejich profesní rozvoj a zároveň byla platformou pro výměnu informací a zkušeností. V květnu 2008 byla Asociace vysokoškolských poradců oficiálně ustavena.

  

Jsme hluboce zarmouceni z nedávné tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Odsuzujeme všechny formy násilí. S vědomím bolesti, vyjadřujeme hlubokou soustrast a podporu všem, kteří jsou tímto incidentem postiženi.

Rada AVŠP

 Informace o krizových linkách a možnostech psychické podpory 

Podpora duševního zdraví ve složitých obdobích

 

       

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.