Legislativa ve VŠ poradenství

Pracovní skupina vznikla 12. září 2022 v návaznosti na výstupy ze setkání v rámci CRP 2022 k legislativě na VFU v Brně.

Hlavní náplň činnosti:

  • Vytvoření jednotného předpisu k poradenství na VŠ
  • Vytvoření Standardů VŠ poradenství
  • Aktualizace Etického kodexu pracovníků VŠ poraden

 

Zakládajícími členkami jsou:

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.