Univerzita Palackého v Olomouci

CENTRUM PODPORY STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci

Adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Vedoucí úseku: Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.

Telefon: +420 585 635 323

Email: lucia.pastierikova@upol.cz

Web: https://cps.upol.cz/

Provozní doba: každý pracovní den (po-pá) od 9:00 - 15:00, případně po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Poskytované služby:

 bezplatný komplexní poradenský, konzultační, organizační, technický, materiální

a asistenční servis pro studenty či uchazeče o studium na UP se senzorickým, tělesným, kombinovaným postižením, se specifickými poruchami učení a s narušenou komunikační schopností.

Kontakty na jednotlivé koordinátory:

Studenti se sluchovým postižením

Mgr. BcA. Pavel Kučera

Email: kuceraenator@gmail.com

Telefon: +420 585 635 304

Studenti se zrakovým postižením

Mgr. Hana Majerová

Email: hana.majerova@upol.cz, h.majerova@seznam.cz

Telefon: +420 585 635 346, +420 737 359 263

Studenti s tělesným postižením

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Email: evaurb@atlas.cz

Telefon: +420 585 635 321, +420 724 838 403

Studenti s SPU, s dlouhodobým psychickým nebo somatickým onemocněním a s narušenou komunikační schopnosti

Mgr. Monika Kunhartová

Email: monikakunhartova@seznam.cz

Telefon: +420 585 635 320, + 420 730 187 640

Studenti Fakulty tělesné kultury (všechny kategorie)

Mgr. Lucie Ješinová

Email: lucie.jesinova@upol.cz

Telefon: +420 585 636 039

Pavlína Zendulková

Email: zendulkova.pavlina@seznam.cz

Telefon: +420 585 636 358

38

SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC

Adresa: Lužická 7, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 585 431 012

Mobil: +420 777 974 455

Email: trendvozickaru@seznam.cz

Web: www.trendvozickaru.cz

STUDENSTSKÁ PRÁVNÍ PORADNA UP

Telefon: +420 585 637 616

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE UP

Telefon: +420 585 633 501

VYSOKOŠKOLSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA UP

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. Email: michaela.pugnerova@upol.cz Telefon: +420 585 635 211

VYSOKOŠKOLSKÁ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA UP

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta: Pedagogická fakulta

Adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Vedoucí úseku: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Kontaktní osoba: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Telefon: +420 585 635 416

Email: zdenka.novakova@upol.cz

Web: poradis.upol.cz/poradny/vysokoskolska-socialne-pravni-poradna/

Provozní doba: dle předchozí telefonické či emailové domluvy

Poskytované služby:

 právo rodinné (problematika výživného, domácího násilí, náhradní rodinné péče,

rodinně-právních vztahů),

 právo občanské (problematika společného jmění manželů, odpovědnosti za škodu,

ochrany osobnosti),

 právo pracovní (pracovní smlouvy, pracovní dohody, problematika BOZP),

 právo trestní (problematika trestné činnosti mladistvých, trestné činnosti proti rodině

a mládeži, aj.),

 právo správní (správní řízení, přestupkové právo, kompetence správních orgánů),

 právo sociálního zabezpečení (oblast dávek státní sociální podpory, životního a

existenčního minima, sociálních služeb, nemocenského pojištění, důchodového

pojištění, aj.),

 školská legislativa (záležitosti související se studiem, interpretace a aplikace

školského zákona, vysokoškolského zákona).

STUDENTSKÉ KARIÉRNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM UP

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci

Adresa: Biskupské nám. 1, 771 40 Olomouc, přízemí Zbrojnice

Vedoucí úseku: Mgr. Jitka Janečková Moťková

Kontaktní osoba: Mgr. Katrin Baníková

Email: jitka.janeckova@upol.cz; katrin.banikova@upol.cz

Web: www.kariernicentrum.upol.cz

Provozní doba: 8.00 – 12.00, konzultace po předchozí domluvě

39

Poskytované služby:

 individuální konzultace v oblasti kariérního poradenství

 rozvojové kurzy, tréninky a workshopy

 assessment a development centrum na zkoušku

 setkávání se zaměstnavateli

 konference

 online poradentství.

CENTRUM PORADENSKÉ SLUŽBY CMTF UP

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta: Cyrilometodějská teologická fakulta

Adresa: Univerzitní 22/244, 771 11 Olomouc

Vedoucí úseku: Doc. Petr Chalupa, Th.D.

Kontaktní osoba: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Telefon: +420 585 637 009

Email: peter.tavel@upol.cz

Web: www.cmtf.upol.cz/menu/poradenstvi

Poskytované služby:

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Kontaktní osoba: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Email: petertavel@seznam.cz

Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě)

 poradenství v záležitostech studia na CMTF UP,

 osobní asistence,

 pastorační služba.

PASTORAČNÍ SLUŽBA

Kontaktní osoba: Mgr. Walerian Bugel, dr.

Email: walerian.bugel@upol.cz

PORADENSTVÍ V ZÁLEŽITOSTECH STUDIA NA CMTF UP

Kontaktní osoba: Jana Zajacová, vedoucí studijního oddělení

Telefon: +420 585 637 010

Email: Jana.Zajacova@upol.cz

PROFESNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM FTK UP

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta: Fakulta tělesné kultury

Adresa: tř. Míru 115, 771 11 Olomouc

Vedoucí úseku: Hana Wittková

Kontaktní osoba: Hana Wittková

Telefon: +420 585 636 366

Email: hana.wittkova@upol.cz

Web: www.upol.cz/skupiny/absolventum/profesni-poradenstvi

Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové domluvy

40

Poskytované služby:

 studijní poradenství,

 profesní poradenství,

 psychologické poradenství,

 sportovní diagnostika a poradenství,

 poradenství pro studenty se specifickými potřebami a jejich rodiny.

PROFESNĚ PORADENSKÉ CENTRUM PŘF UP

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Adresa: 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

Kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Petrželová

Telefon: +420 585 634 003

Email: dagmar.petrzelova@upol.cz

Web: https://kariernicentrum.upol.cz/text-9/

Provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

(vždy po předchozí dohodě termínu schůzky)

Poskytované služby:

 spolupráce se zaměstnavateli (zajišťování praxí a stáží pro studenty fakulty, monitoring nabídek zaměstnání, zprostředkování nabídek zaměstnání, exkurze do firem),

 Okno do praxe (setkání zaměstnavatelů se studenty/budoucími absolventy, zprostředkování zkušeností absolventů z praxe),

 zajišťování tuzemských praxí a stáží studentů,

 předměty „Bez praxe do praxe I“ a „Bez praxe do praxe II“ praxí u zaměstnavatelů přírodovědných oborů,

 konzultace životopisů a motivačních dopisů, příprava na přijímací pohovor

 uplatnění absolventů v praxi a na trhu práce (realizace dotazníkových šetření studentů a absolventů; setkání s absolventy fakulty; konzultace budoucího uplatnění pro studenty)

 pracovně právní poradenství,

 podpora hendikepovaných studentů.

CENTRUM PODPORY STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Vedoucí úseku: Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
Telefon: +420 585 635 323
E-mail: lucia.pastierikova@upol.cz
Web: https://cps.upol.cz/

Provozní doba: každý pracovní den (po-pá) od 9:00 - 15:00, případně po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Poskytované služby:

 • bezplatný komplexní poradenský, konzultační, organizační, technický, materiální a asistenční servis pro studenty či uchazeče o studium na UP se senzorickým, tělesným, kombinovaným postižením, se specifickými poruchami učení a s narušenou komunikační schopností.

Kontakty na jednotlivé koordinátory:

Studenti se sluchovým postižením
Mgr. BcA. Pavel Kučera
E-mail: kuceraenator@gmail.com
Telefon: +420 585 635 304

Studenti se zrakovým postižením
Mgr. Hana Majerová
E-mail: hana.majerova@upol.cz, h.majerova@seznam.cz
Telefon: +420 585 635 346, +420 737 359 263

Studenti s tělesným postižením
Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
E-mail: evaurb@atlas.cz
Telefon: +420 585 635 321, +420 724 838 403

Studenti s SPU, s dlouhodobým psychickým nebo somatickým onemocněním a s narušenou komunikační schopnosti
Mgr. Monika Kunhartová
E-mail: monikakunhartova@seznam.cz
Telefon: +420 585 635 320, + 420 730 187 640

Studenti Fakulty tělesné kultury (všechny kategorie)
Mgr. Lucie Ješinová
E-mail: lucie.jesinova@upol.cz
Telefon: +420 585 636 039

Pavlína Zendulková
E-mail: zendulkova.pavlina@seznam.cz
Telefon: +420 585 636 358

SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC
Adresa: Lužická 7, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 431 012
Mobil: +420 777 974 455
E-mail: trendvozickaru@seznam.cz
Web: www.trendvozickaru.cz

STUDENSTSKÁ PRÁVNÍ PORADNA UP

Telefon: +420 585 637 616

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE UP

Telefon: +420 585 633 501

VYSOKOŠKOLSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA UP

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
E-mail: michaela.pugnerova@upol.cz
Telefon: +420 585 635 211

VYSOKOŠKOLSKÁ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA UP

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Pedagogická fakulta
Adresa: Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Vedoucí úseku: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
Kontaktní osoba: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.
Telefon: +420 585 635 416
E-mail: zdenka.novakova@upol.cz
Web: poradis.upol.cz/poradny/vysokoskolska-socialne-pravni-poradna/

Provozní doba: dle předchozí telefonické či emailové domluvy

Poskytované služby:

 • právo rodinné (problematika výživného, domácího násilí, náhradní rodinné péče, rodinně-právních vztahů),
 • právo občanské (problematika společného jmění manželů, odpovědnosti za škodu, ochrany osobnosti),
 • právo pracovní (pracovní smlouvy, pracovní dohody, problematika BOZP),
 • právo trestní (problematika trestné činnosti mladistvých, trestné činnosti proti rodině a mládeži, aj.),
 • právo správní (správní řízení, přestupkové právo, kompetence správních orgánů),
 • právo sociálního zabezpečení (oblast dávek státní sociální podpory, životního a
 • existenčního minima, sociálních služeb, nemocenského pojištění, důchodového pojištění, aj.),
 • školská legislativa (záležitosti související se studiem, interpretace a aplikace školského zákona, vysokoškolského zákona).

 

STUDENTSKÉ KARIÉRNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Adresa: Biskupské nám. 1, 771 40 Olomouc, přízemí Zbrojnice

Vedoucí úseku: Mgr. Jitka Janečková Moťková
Kontaktní osoba: Mgr. Katrin Baníková
E-mail: jitka.janeckova@upol.cz; katrin.banikova@upol.cz
Web: www.kariernicentrum.upol.cz

Provozní doba: 8.00 – 12.00, konzultace po předchozí domluvě

Poskytované služby:

 • individuální konzultace v oblasti kariérního poradenství
 • rozvojové kurzy, tréninky a workshopy
 • assessment a development centrum na zkoušku
 • setkávání se zaměstnavateli
 • konference
 • online poradentství.

 

CENTRUM PORADENSKÉ SLUŽBY CMTF

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Cyrilometodějská teologická fakulta
Adresa: Univerzitní 22/244, 771 11 Olomouc

Vedoucí úseku: Doc. Petr Chalupa, Th.D.
Kontaktní osoba: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Telefon: +420 585 637 009
E-mail: peter.tavel@upol.cz
Web: www.cmtf.upol.cz/menu/poradenstvi

Poskytované služby:

 • PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
  Kontaktní osoba: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
  E-mail: petertavel@seznam.cz
  Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě)
  • poradenství v záležitostech studia na CMTF UP,
  • osobní asistence,
  • pastorační služba.
 • PASTORAČNÍ SLUŽBA
  Kontaktní osoba: Mgr. Walerian Bugel, dr.
  E-mail: walerian.bugel@upol.cz

 • PORADENSTVÍ V ZÁLEŽITOSTECH STUDIA NA CMTF UP
  Kontaktní osoba: Jana Zajacová, vedoucí studijního oddělení
  Telefon: +420 585 637 010
  E-mail: Jana.Zajacova@upol.cz

 • PROFESNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM FTK UP
  Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
  Fakulta: Fakulta tělesné kultury
  Adresa: tř. Míru 115, 771 11 Olomouc
  Vedoucí úseku: Hana Wittková

  Kontaktní osoba: Hana Wittková
  Telefon: +420 585 636 366
  E-mail: hana.wittkova@upol.cz
  Web: www.upol.cz/skupiny/absolventum/profesni-poradenstvi

  Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové domluvy

  Poskytované služby:

  • studijní poradenství,
  • poradenství,
  • psychologické poradenství,
  • sportovní diagnostika a poradenství,
  • poradenství pro studenty se specifickými potřebami a jejich rodiny.
 • PROFESNĚ PORADENSKÉ CENTRUM PŘF UP
  Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Adresa: 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

  Kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Petrželová
  Telefon: +420 585 634 003
  E-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz
  Web: https://kariernicentrum.upol.cz/text-9/

  Provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod
  (vždy po předchozí dohodě termínu schůzky)

Poskytované služby:

 • spolupráce se zaměstnavateli (zajišťování praxí a stáží pro studenty fakulty, monitoring nabídek zaměstnání, zprostředkování nabídek zaměstnání, exkurze do firem),
 • Okno do praxe (setkání zaměstnavatelů se studenty/budoucími absolventy, zprostředkování zkušeností absolventů z praxe), zajišťování tuzemských praxí a stáží studentů,
 • předměty „Bez praxe do praxe I“ a „Bez praxe do praxe II“ praxí u zaměstnavatelů přírodovědných oborů,
 • konzultace životopisů a motivačních dopisů, příprava na přijímací pohovor
 • uplatnění absolventů v praxi a na trhu práce (realizace dotazníkových šetření studentů a absolventů; setkání s absolventy kulty; konzultace budoucího uplatnění pro studenty)
 • pracovně právní poradenství,
 • podpora hendikepovaných studentů.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.