Západočeská univerzita v Plzni

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ZČU

Škola: Západočeská univerzita v Plzni

Adresa: IPC ZČU, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Vedoucí úseku: Bc. Pavla Hrabačková

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková

Telefon: +420 377 631 350 – 4

Email: ipcentr@rek.zcu.cz

Web: www.zcu.cz/pracoviste/ipc

Provozní doba: pondělí – středa 9.00 – 15.00 hod, čtvrtek 9.00 – 18.00 hod

(zkrácená pracovní doba ve zkouškovém období a v době prázdnin)

Poskytované služby:

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ ZČU

Provozní doba: pondělí až středa 9.00 – 14.00 hod, čtvrtek 9.00 – 16.00 hod

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Email: psyche@rek.zcu.cz

Provozní doba: čtvrtek 16.30 – 18.00 hod (i v jiném čase - na základě předchozí telefonické či emailové domluvy)

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Podola, Ph.D.

Email: pravnik@rek.zcu.cz

Provozní doba: úterý 8.00 – 10.00 hod

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, CSc.

Email: kocurova@kpg.zcu.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 16.00 hod, pátek 9.00 – 12.00 hod

PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZČU

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková

Email: hrabacko@rek.zcu.cz

Provozní doba: středa 12.00 - 14.00 hod, čtvrtek 10.00 - 12.00 hod

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková

Email: hrabacko@rek.zcu.cz

Provozní doba: středa 10.00 – 12.00 hod (mimo provozní dobu konzultace na základě e-mailové nebo telefonické dohody)

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM

Škola: Západočeská univerzita v Plzni
Adresa: IPC ZČU, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

Vedoucí úseku: Bc. Pavla Hrabačková
Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková
Telefon: +420 377 631 350 – 4
E-mail: ipcentr@rek.zcu.cz
Web: www.zcu.cz/pracoviste/ipc

Provozní doba: pondělí – středa 9.00 – 15.00 hod, čtvrtek 9.00 – 18.00 hod
(zkrácená pracovní doba ve zkouškovém období a v době prázdnin)

Poskytované služby:

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ ZČU

Provozní doba: pondělí až středa 9.00 – 14.00 hod, čtvrtek 9.00 – 16.00 hod

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
E-mail: psyche@rek.zcu.cz

Provozní doba: čtvrtek 16.30 – 18.00 hod (i v jiném čase - na základě předchozí telefonické či emailové domluvy)

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Podola, Ph.D.
E-mail: pravnik@rek.zcu.cz

Provozní doba: úterý 8.00 – 10.00 hod

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, CSc.
E-mail: kocurova@kpg.zcu.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 16.00 hod, pátek 9.00 – 12.00 hod

PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZČU

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková
E-mail: hrabacko@rek.zcu.cz

Provozní doba: středa 12.00 - 14.00 hod, čtvrtek 10.00 - 12.00 hod

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ZČU

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Hrabačková
E-mail: hrabacko@rek.zcu.cz

Provozní doba: středa 10.00 – 12.00 hod (mimo provozní dobu konzultace na základě e-mailové nebo telefonické dohody)

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.