Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE (UK)
INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ A SOCIÁLNÍ CENTRUM UK
Škola: Univerzita Karlova v Praze, Rektorát
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1
Vedoucí úseku: PhDr. Hana Urychová
Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová
Telefon: +420 224 491 892, +420 224 491 850
Email: ipc@ruk.cuni.cz
Web: www.ipc.cuni.cz
Facebook: www.facebook.com/ipc.uk
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00 hod, pátek 9.00 – 16.00 hod
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Klapal
Tel.: +420 224 491 850
Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00 hod, pátek 9.00 – 16.00 hod
Poskytované služby:
Oddělení informačních služeb poskytuje mimo jiné následující služby:
• zajišťuje studijně-orientační poradenství, zájemcům o studium poskytuje
konzultace studijní nabídky na UK,
• podporuje rozvoj znalostí a praktických dovedností studentů UK mimo rámec
jejich curricula,
• zprostředkovává studentům UK nabídku možností studia v zahraničí a
zahraničním studentům nabídku možností studia na UK,
• shromažďuje a předává informace cílené na absolventy UK,
• prezentuje nabídku celoživotního vzdělávání na UK.
Information Services for International Students
Our International Student Advisors provide information services in English to assist international students during their period of study. We can help you with the practical aspects of living in Prague and counsel on general matters related to study. If you need to know about anything and do not know who to ask, we may serve as your first point of contact. In case of deeper or more serious matters we will refer you to the right individual who will be able to assist you further.
Contact: Mgr. Štěpánka Rauchová, Mgr. Miroslava Kazdová
Email: ipsc@ruk.cuni.cz
ODDĚLENÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB
Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Nedvědová
Telefon: +420 224 491 816
Email: silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Web: www.ipsc.cuni.cz
Popis poskytovaných služeb a kontakty:
Podrobnosti o našich poradnách a návod jak se přihlásit na webu IPSC UK: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-24.html
Provozní doba: v době jednotlivých poraden vypsané na webu: https://www.vsporadna.cz/cuni
25
Návštěvu je nutné předem objednat na uvedeném odkazu nebo e-mailem u jednotlivých poradců.
Kariérová poradna
Zaměřena především na potřeby studentů posledních ročníků studia. Podává přehled o možnostech, které student má po ukončení studia, věnuje se otázkám zaměstnanosti absolventů. Soustřeďuje nabídky zaměstnání, včetně krátkodobých zaměstnání a brigád, shromažďuje informace užitečné pro budoucí absolventy.
Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová
Email: hana.urychova@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 224 491 892
Termíny: úterý 15.00–16.30
Místo: Školská 13a, Praha 1
Koučování
Koučink je, podle stanov ICF (Mezinárodní federace koučů), „partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje klienty k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.“
Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Nedvědová
Email: silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 224 491 816
Místo: podle rozvrhu služeb
Psychologická poradna
Nabízíme vám konzultace problémů studijních, rodinných, osobních i jiných. Setkání vede zkušená profesionální psycholožka.
Kontaktní osoba: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Email: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz
Termíny: středa 12.00–17.00
Místo: Školská 13a, Praha 1
Psychologická poradna v angličtině /Counselling in English
Máte-li kamaráda nebo kolegu, který nemluví česky a potřeboval by pomoci s problémy studijními, rodinnými, osobními či jinými, můžete mu navrhnout návštěvu psychologické poradny pro zahraniční studenty.
Kontaktní osoba: Mgr. Milan Polák
Email: counsel@ruk.cuni.cz
Termíny: pondělí 12.00–14.00
Místo: Školská 13a, Praha 1
Arte-konzultace v češtině i angličtině /Art Therapy Sessions in English
Arte-konzultace vám pomohou vyřešit osobní či studijní potíže různého typu, dodají vám motivaci, chuť zkoušet a začínat nové věci, odvahu pouštět se do velkých projektů nebo sílu úspěšně dokončit ty stávající malé. Není třeba výtvarný talent, ani vzdělání. Pro studující UK nabízíme tuto službu zdarma.
Open art (therapy) atelier brings a space for anybody to express emotions, feelings and thoughts other than verbal way. And of course it brings a chance to learn new artistic technics or approaches or a chance to relax in a creative way. Art therapy is also an expressive technique of a personal growth.
Open to all Charles University students.
Language: English/Czech
Kontaktní osoba: /Contact: Mgr. Ludmila Svobodová
26
Email: ludmila.svobodova@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 602 707 233
Místo: kolej Hvězda
Sociálně-právní poradna
Pomáhá především zorientovat se ve složité životní situaci, vypořádat se s neobvyklým problémem. V poradně jsou poskytovány informace, kde a jak je problém upraven právní normou, u které instituce, orgánu uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost. V poradně bývají řešeny nejčastěji problémy, týkající se studia, sociálních předpisů (podmínek výplaty jednotlivých sociálních dávek), sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, možného zaměstnání během studia, podmínek jednotlivých forem zaměstnání, odměn v zaměstnání, ap. Vyskytují se však i jiné dotazy, týkající se např. podmínek pobytu cizinců v ČR, podmínek uzavření manželství, dědění uvnitř rodiny ap.
Kontaktní osoba: JUDr. Pavla Špinarová
Email: pavla.spinarova@ruk.cuni.cz
Termíny: čtvrtek 15.00–16.30
Místo: Školská 13a, Praha 1
Sociální poradna
Nabízí studentům nezbytnou pomoc při řešení náročných životních situací, kterým jsou nuceni v průběhu svého studia čelit. Poskytuje základní psychickou podporu, pomáhá dotyčnému získat reálný náhled na svou situaci a nabízí praktické informace k řešení daného problému. Na poradnu se můžete obrátit v případě výskytu jakýchkoliv komplikací, které ohrožují úspěšnost Vašeho studia na univerzitě, ať už se jedná o záležitosti týkající se financí, zdravotního stavu či třeba mezilidských vztahů.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Buriánek
Email: pavel.burianek@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 224 491 896
Místo: podle rozvrhu služeb
Poradenská místa a rozvrh služeb:
Školská
Adresa: Školská 13a, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 222 232 452
Fax: (+420) 222 232 252
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz
Služby:
Pondělí - Psychologická poradna v angličtině /Counselling in English
Úterý - Kariérová poradna
Středa – Psychologická poradna
Čtvrtek - Sociálně-právní poradna
Pátek - Koučink (po předchozím objednání)
Kolej Hvězda
Adresa: Zvoníčkova 5. 162 08 Praha 6
Tel.: (+420) 220 431 395
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz
Provozní doba: 14:00 - 17:00 (bez objednání, pokud není uvedeno jinak)
Služby:
Pondělí - Koučink (po předchozím objednání)
27
Úterý - Arte-konzultace individuální Eng/ČJ (10:30 - 12:30 po předchozím objednání), Sociální poradna
Středa - Information Services for International Students
Čtvrtek - Arte-konzultace skupina Eng/ČJ (10:30 - 12:30 po předchozím objednání),
Informační služba IPSC
Kolej Švehlova
Adresa: Slavíkova 22, 130 00 Praha 3
Tel.: -
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz
Provozní doba: 14:00 - 17:00 (bez objednání, pokud není uvedeno jinak)
Služby:
Pondělí - Information Services for International Students
Úterý - Informační služba IPSC
Středa - Sociální poradna
Čtvrtek - Koučink (po předchozím objednání)
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KANCELÁŘ PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI UK
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1
Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Šámalová
Telefon: +420 224 491 604
Email: ipsc@ruk.cuni.cz
Web: https://www.cuni.cz/UK-60.html
Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě
Poskytované služby:
 poskytuje informace pro studenty a uchazeče s různým druhem zdravotního znevýhodnění, o modifikaci přijímacího řízení, o sytému podpory, o podpůrných službách, o přístupnosti budov a dalších potřebách při studiu.
KANCELÁŘ PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Buriánek
Telefon: +420 224 491 896
Email: ipsc@ruk.cuni.cz
Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě
Poskytované služby:
 poskytuje studentům a uchazečům o studium základní informace týkající se sociálních záležitostí studia (stipendia, stravování a ubytování apod.)
 poskytuje studentům a uchazečům o studium v nepříznivé sociální situaci informace o dostupných možnostech podpory (v rámci univerzity i mimo ní)
CAROLINA – středisko digitalizace studijních zdrojů
Škola: Univerzita Karlova v Praze, Rektorát
Adresa: Celetná 20, 116 36 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Šmíd
Telefon: +420 224 491 581
Email: ipsc@ruk.cuni.cz
28
Web: https://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-148.html
Provozní doba: pondělí, úterý a čtvrtek 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
středa a pátek 9.00 – 12.00 hod, 12.30 – 15.00 hod
Poskytované služby:
 digitalizace studijních materiálů, braillský i černotiskový tisk, hmatový termotisk
 odborné konzultace, kurzy práce s technikou
 studovna
ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 1. LF UK – Online adiktologická poradna
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog, Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. - klinická psycholožka a psychoterapeutka
Telefon: +420 224 968 208
Email: poradna@adiktologie.cz
Web: poradna.adiktologie.cz
Poskytované služby:
 informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty),
 zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí,
 screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků,
 interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování.
AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA PŘI FF UK – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Filozofická fakulta; kostel Nejsvětějšího Salvátora
Adresa: Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
Vedoucí úseku: Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Telefon: +420 724 367 681, +420 222 221 339
Email: info@farnostsalvator.cz
Web: https://www.farnostsalvator.cz
Poskytované služby:
 bohoslužby a svátosti,
 kurz základů víry,
 duchovní cvičení,
 cyklus o manželství,
 meditace v kryptě,
 společenství,
 pomáháme – adopce na dálku, dobrovolnictví a další aktivity,
 umělecké intervence a výstavy,
29
 sportovní aktivity,
 knihovna,
 schola,
 program pro rodiny,
 Vysokoškolské katolické hnutí.
Podrobné informace o uvedené nabídce a o aktuálním dění na webu farnosti.
AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Adresa: Myslíkova 7, 110 00 Praha 1, pracovna č. 307 - „Poradna", 3. patro
Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Kontaktní osoba: kontakty jednotlivých poradců
Telefon: + 420 221 900 544, +420 221 900 522, kontakty jednotlivých poradců viz https://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=4.
Email: dobromila.trpisovska@pedf.cuni.cz
Web: https://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=130
Provozní doba: studenti se mohou obrátit na konkrétní pracovníky (nejlépe v jejich konzultačních hodinách, případně mailem, pro dohodnutí termínu konzultace)
Poskytované služby:
 poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů, problematika studijních problémů, diagnostika osobnostních dispozic,
 psychologické poradenství pro studenty se speciálními potřebami, psychologické poradenství a diagnostika u studentů se specifickými poruchami učení, zvládání studijních problémů, studijní styly,
 zvládání studijních problémů, studijní styly, studenti s Aspergerovým syndromem,
 koordinace služeb pro studenty se speciálními potřebami (zpracování posudků funkční diagnostiky kategorie D, zprostředkování posudků funkční diagnostiky kategorie E, studentem vyžádaná komunikace s příslušnými osobami na UK v Praze - u studentů evidovaných v Akademické psychologické poradně), diagnostika specifických poruch učení u vysokoškolských studentů,
 Vstupní vyšetření specifických poruch učení u vysokoškoláků
- pro potřeby funkční diagnostiky (aktualizace starších pedagogicko-psychologických zpráv, jsou-li starší než 2 roky, případně nová vyšetření, nebyl-li zatím student diagnostikován)
- zahrnuje komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření (test inteligence, anamnestický rozhovor, testová baterie: Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. A kol. Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP, 2008.)
- je nutné dohodnout s koordinátorkou katedry, K. Špačkovou a příslušnou kontaktní osobou z dané fakulty UK v Praze.
AKADEMICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY UK HTF PŘI KATEDŘE PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD A ETIKY
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Husitská teologická fakulta; Katedra psychosociálních věd a etiky
Adresa: Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4
Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
30
Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Telefon: +420 222 539 230
Email: Beata.Krahulcova@htf.cuni.cz
Web: www.htf.cuni.cz/HTF-130.html
Poskytované služby:
 odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF se speciálními vzdělávacími potřebami,
 odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií,
 psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,
 duchovní poradenství pro studenty UK HTF,
 psychologické a profesní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,
 penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce.
Pod Akademickým poradenským centrem také působí:
 Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.
 Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.
FAKULTNÍ KAPLAN PŘI KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Adresa: -
Vedoucí úseku: -
Kontaktní osoba: David Vopřada, Dr.
Telefon: +420 220 181 358
Email: kaplan@ktf.cuni.cz
Web: www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html
Poskytované služby:
 Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.
KARIÉRNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PŘI MMF UK
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T 140 – T 141, 1. p.
Vedoucí úseku: RNDr. Karolína Šolcová
Kontaktní osoba: RNDr. Karolína Šolcová
Telefon: +420 951 552 613
Email: kpc@careermarket.cz, Karolina.Solcova@mff.cuni.cz
Web: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm
Provozní doba: úterý 9:00–15:00, průběžně celý akademický rok
Poskytované služby:
 informace o aktuálních stážích v rámci studia i po jeho ukončení
31
 aktuální nabídky volných pracovních míst a pozic určených absolventům
 zprostředkování konzultace u personalisty či psychologa.
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové; Ústav sociálního lékařství
Adresa: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové
Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Telefon: +420 495 816 415
Email: socials@lfhk.cuni.cz
Web: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Ustav-socialniho-lekarstvi/Pedagogicko-psychologicka-poradna
Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě
Poskytované služby:
 neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl,
 pedagogicko-psychologické poradenství,
 poruchy sebehodnocení a emotivity, nespokojenost sám se sebou,
 intra- a interpersonální konflikty, zátěžové situace,
 životní styl, formování životní filozofie,
 konzultace o komunikaci s nemocným, pocity dehumanizace medicíny.
Poradna je primárně určena medikům LF UK, sekundárně uchazečům o studium na LF HK, pracovníkům fakulty a případně i dalším zájemcům. Poradna slouží českým i zahraničním studentům. Charakter práce spočívá především v individuálních rozhovorech. Novinkou jsou konzultace prováděné prostřednictvím internetu.
PORADNA PRO STUDENTY S HANDICAPEM PŘI KATEDŘE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Pedagogická fakulta; Katedra speciální pedagogiky
Adresa: M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 4. patro, R 469
Vedoucí úseku: Doc. PaedDr. Radka Wildová, PhD.
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Lea Květoňová
Telefon: +420 221 900 246
Email: lea.kvetonova@pedf.cuni.cz
Web: https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/poradna-pro-studenty-s-handicapem
Provozní doba: středa 12.00 – 14.00 hod (jiný termín dle telefonické či e-mailové domluvy)
Poskytované služby:
 všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty,
 konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu,
 tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové řeči ad.
 zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty,
 zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty.
32
PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA PŘI ÚSTAVU PRO HUMANITNÍ STUDIA V LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PRAZE
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: 1. lékařská fakulta; Ústav humanitních studií v lékařství
Adresa: Karlovo náměstí 40 (Faustův dům)- 2.patro, 128 00 Praha 2
Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, Ph.D.
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, Ph.D.
Telefon: +420 732 482 266 (pro individuální konzultace)
Email: ingrid.hanusova@lf1.cuni.cz, hinka@volny.cz
Web: https://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=poradna
Provozní doba: dle domluvy
Poskytované služby:
 pomoc je poskytována zejména v oblasti vztahové problematiky (partnerské, manželské, rodinné, generační vztahy apod.), při potížích s adaptací na VŠ studium, pro prohloubení sebepoznání a v případech jiných subjektivních potíží. Systematická psychoterapie není poskytována
Poradna je určena pro všechny studenty a pracovníky (i jejich rodinné příslušníky) 1. LF UK Praha.
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 2. LF UK
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: 2. Lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol
Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Jana Kocourková
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jana Kocourková
Telefon: +420 224 433 456
Email: jana.kocourkova@lfmotol.cuni.cz
Web: www.lf2.cuni.cz/Studium/psyx.htm
Provozní doba: čtvrtek 13.00 – 15.00 (po předchozí domluvě)
Poskytované služby:
 prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení
jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,
 pomoc při utváření optimálního modelu studia,
 nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,
 zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,
 psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM (PPC) PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY UK
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Filozofická fakulta; Katedra psychologie
Adresa: Revoluční 26, 116 36 Praha 1
Celetná 20, Praha 1 (1. patro, č. 142a)
Vedoucí úseku: PhDr. Hedvika Boukalová
Kontaktní osoba: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Telefon: +420 221 619 675
33
Email: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz
Web: https://poradna.ff.cuni.cz/
Provozní doba: objednání přímo k odborníkovi, kontakty + harmonogram na webové stránce: https://poradna.ff.cuni.cz/PPFF-6.html
Poskytované služby:
Psychologické poradenské centrum (PPC) na FF UK v Praze je připraveno jako širší
poradenská služba, která se obecně zaměřuje na:
 psychologické poradenství, psychoterapeutická péče,
 krizová intervence,
 poradenství pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími
potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální
studijní plán pro studenty),
 poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům,
 sociální poradenství,
 personální a kariérové poradenství,
 interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci),
 poradenství pro pracovníky FF UK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky,
 poradenská činnost pro mimo fakultní veřejnost.
STŘEDISKO SLUŽEB PRO STUDENTY LF UK V PLZNI
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni, Ústav sociálního lékařství
Adresa: Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň – Šafránkův pavilon - Ústav sociálního lékařství
Vedoucí úseku (garanti): doc. MUDr. Libiše Čeledová, Ph.D., Mgr. Bc. Petra Buňatová, MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová
Telefon: +420 377 593 540, +420 337 593 549
Email: Petra.Bunatova@lfp.cuni.cz
Web: https://www.lfp.cuni.cz/sekce/263-stredisko-sluzeb-pro-studenty.html
Provozní doba: úterý 13.00 – 14.00 hodin, možno i v jiné dny po předchozí domluvě emailem
Poskytované služby:
 Úkolem střediska je pomáhat studentům hledat řešení osobních i studijních problémů, poskytovat vyžádané informace ohledně uplatnění po absolvování studia a postgraduálního vzdělávání.
STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI LF UK V PLZNI
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni, Psychiatrická klinika
Vedoucí úseku (garanti): Mgr. Bc. Petra Buňatová
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová
Telefon: +420 377 103 101
Email: bunatovap@fnplzen.cz
Web: https://www.lfp.cuni.cz/sekce/249-studenti-se-specialnimi-potrebami.html
Provozní doba: úterý 14.00 – 15.00 hod
34
Poskytované služby:
 Kontakt pro studenty se speciálními potřebami.
STUDENTSKÁ PORADNA 3. LF UK
Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí – budova 19 (SZÚ), 1. vchod, 3. patro 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ruská 87, 100 00 Praha 10
Kontaktní osoby:
Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (vedoucí poradny)
místnost 306, tel. 267 102 340,
e-mail: Dagmar.Schneidrova@lf3.cuni.cz
Konzultační hodiny: středa 10 - 12, 13 - 16 hod. (po předchozí domluvě emailem nebo tel.)
Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. (poradna pro odvykání kouření) místnost 305 email: Tereza.Koprivova@lf3.cuni.cz
Konzultační hodiny: úterý 13-15 hod. (po předchozí domluvě emailem)
Poskytované služby:
 pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky
 studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů, hledání efektivního studijního stylu
 poradenství při zvládání stresu včetně podpory zdravého životního stylu
 poradenství zaměřené na řešení osobních a rodinných problémů a osobní růst
 pomoc s odvykáním kouření
 zprostředkování návaznosti na specializované služby podle potřeb studentů (krizová intervence, psychiatrické vyšetření, psychodiagnostika, profesní poradenství, sociální a právní poradenství, apod.).
Internetové stránky s Programem antistresové intervence pro studenty VŠ
 https://www.lf3.cuni.cz/ (STUDENTSKÝ ŽIVOT – Studentská poradna)
 https://www.szu.cz/poradna/uspesnystudent/
KATEDRA PEDAGOGIKY, PSYCHOLOGIE A DIDAKTIKY FTVS UK - PSYCHOSOCIÁLNÍ LABORATOŘ
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu; Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky
Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6
Vedoucí úseku: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Telefon: +420 220 172 318, +420 220 172 010
Email: slepicka@ftvs.cuni.cz
Web: https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-587.html
Provozní doba: dle předchozí telefonické domluvy
Poskytované služby:
 možnosti psychologické a sociální diagnostiky, výběr osob. Diagnostika psychických schopností a předpokladů,
35
 využití přístrojové baterie Vienna Test Systém,
 výběr osob a testování předpokladů ke speciálním činnostem, vypracování psychologických posudků osobnosti, diagnostika sociální atmosféry sportovních družstev,
 individuální psychologické konzultace,
 program výcviku sociálně psychologických dovedností.
STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI - FTVS UK
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6
Vedoucí úseku: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Telefon: +420 220 172 142
Email: eprokesova@ftvs.cuni.cz
Web: https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-47.html
Provozní doba: úterý 9:15-10:45
Poskytované služby:
 Kontakt pro studenty se speciálními potřebami.
STUDENTSKÝ FARÁŘ PŘI EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Adresa: Černá 9, 115 55 Praha 1
Vedoucí úseku: -
Kontaktní osoba: prof. ThDr. Jan Štefan
Telefon: +420 221 988 317
Email: stefan@etf.cuni.cz
Web: https://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html
Pastorační hodiny: čtvrtek 13:00–14:00 ve farářské pracovně (2. patro, vedle studijního oddělení)
Je možné se emailem domluvit na jiném termínu.
ÚSTAV JAZYKŮ A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH
Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Filozofická fakulta, Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Adresa: nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, přízemí, m. č. 21
Vedoucí úseku: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Slánská Bímová
Telefon: +420 221 619 238 (sekretariát)
Email: Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz; ujkn@ff.cuni.cz (sekretariát)
Web: https://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby
Provozní doba:
Poskytované služby:
 služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty – tlumočení z a do Českého znakového jazyka, přepis, zápis, funkční diagnostika a další služby, informace pro pedagogy.
36
·průběžně aktualizovaný seznam poradenských pracovišť UK najdete na ipsc.cuni.cz/IPSC-66.html

INFORMAČNÍ, PORADENSKÉ A SOCIÁLNÍ CENTRUM UK

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Rektorát
Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1

Vedoucí úseku: PhDr. Hana Urychová
Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová
Telefon: +420 224 491 892, +420 224 491 850
Email: ipc@ruk.cuni.cz
Web: www.ipc.cuni.cz
Facebook: www.facebook.com/ipc.uk

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00 hod, pátek 9.00 – 16.00 hod

 

ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Klapal
Tel.: +420 224 491 850

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00 hod, pátek 9.00 – 16.00 hod

Poskytované služby:

Oddělení informačních služeb poskytuje mimo jiné následující služby:

 • zajišťuje studijně-orientační poradenství, zájemcům o studium poskytuje
 • konzultace studijní nabídky na UK,
 • podporuje rozvoj znalostí a praktických dovedností studentů UK mimo rámec
 • jejich curricula,
 • zprostředkovává studentům UK nabídku možností studia v zahraničí a
 • zahraničním studentům nabídku možností studia na UK,
 • shromažďuje a předává informace cílené na absolventy UK,
 • prezentuje nabídku celoživotního vzdělávání na UK.

 

INFORMATION SERVICES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Our International Student Advisors provide information services in English to assist international students during their period of study. We can help you with the practical aspects of living in Prague and counsel on general matters related to study. If you need to know about anything and do not know who to ask, we may serve as your first point of contact. In case of deeper or more serious matters, we will refer you to the right individual who will be able to assist you further.

Contact: Mgr. Štěpánka Rauchová, Mgr. Miroslava Kazdová

Email: ipsc@ruk.cuni.cz

 

ODDĚLENÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Nedvědová
Telefon: +420 224 491 816
Email: silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Web: www.ipsc.cuni.cz

Popis poskytovaných služeb a kontakty:

Podrobnosti o našich poradnách a návod jak se přihlásit na webu IPSC UK: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-24.html

Provozní doba v době jednotlivých poraden vypsané na webu: https://www.vsporadna.cz/cuni

Návštěvu je nutné předem objednat na uvedeném odkazu nebo e-mailem u jednotlivých poradců.

 

KARIÉROVÁ PORADNA

Zaměřena především na potřeby studentů posledních ročníků studia. Podává přehled o možnostech, které student má po ukončení studia, věnuje se otázkám zaměstnanosti absolventů. Soustřeďuje nabídky zaměstnání, včetně krátkodobých zaměstnání a brigád, shromažďuje informace užitečné pro budoucí absolventy.

Kontaktní osoba: PhDr. Hana Urychová
Email: hana.urychova@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 224 491 892
Termíny: úterý 15.00–16.30

Místo: Školská 13a, Praha 1

 

KOUČOVÁNÍ

Koučink je, podle stanov ICF (Mezinárodní federace koučů), „partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje klienty k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.“

Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Nedvědová
E-mail: silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 224 491 816

Místo: podle rozvrhu služeb

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Nabízíme vám konzultace problémů studijních, rodinných, osobních i jiných. Setkání vede zkušená profesionální psycholožka.

Kontaktní osoba: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
E-mail: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz
Termíny: středa 12.00–17.00

Místo: Školská 13a, Praha 1

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V ANGLIČTINĚ/ COUNSELLING IN ENGLISH

Máte-li kamaráda nebo kolegu, který nemluví česky a potřeboval by pomoci s problémy studijními, rodinnými, osobními či jinými, můžete mu navrhnout návštěvu psychologické poradny pro zahraniční studenty.

Kontaktní osoba: Mgr. Milan Polák
E-mail: counsel@ruk.cuni.cz
Termíny: pondělí 12.00–14.00

Místo: Školská 13a, Praha 1

 

ARTE-KONZULTACE V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ/ ART THERAPY SSESIONS IN NGELISH

Arte-konzultace vám pomohou vyřešit osobní či studijní potíže různého typu, dodají vám motivaci, chuť zkoušet a začínat nové věci, odvahu pouštět se do velkých projektů nebo sílu úspěšně dokončit ty stávající malé. Není třeba výtvarný talent, ani vzdělání. Pro studující UK nabízíme tuto službu zdarma.

Open art (therapy) atelier brings a space for anybody to express emotions, feelings and thoughts other than verbal way. And of course, it brings a chance to learn new artistic technics or approaches or a chance to relax in a creative way. Art therapy is also an expressive technique of a personal growth.

Open to all Charles University students.

Language: English/Czech

Kontaktní osoba/ Contact: Mgr. Ludmila Svobodová
E-mail: ludmila.svobodova@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 602 707 233

Místo: kolej Hvězda

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA

Pomáhá především zorientovat se ve složité životní situaci, vypořádat se s neobvyklým problémem. V poradně jsou poskytovány informace, kde a jak je problém upraven právní normou, u které instituce, orgánu uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost. V poradně bývají řešeny nejčastěji problémy, týkající se studia, sociálních předpisů (podmínek výplaty jednotlivých sociálních dávek), sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, možného zaměstnání během studia, podmínek jednotlivých forem zaměstnání, odměn v zaměstnání, ap. Vyskytují se však i jiné dotazy, týkající se např. podmínek pobytu cizinců v ČR, podmínek uzavření manželství, dědění uvnitř rodiny ap.

Kontaktní osoba: JUDr. Pavla Špinarová
E-mail: pavla.spinarova@ruk.cuni.cz
Termíny: čtvrtek 15.00–16.30
Místo: Školská 13a, Praha 1

 

SOCIÁLNÍ PORADNA

Nabízí studentům nezbytnou pomoc při řešení náročných životních situací, kterým jsou nuceni v průběhu svého studia čelit. Poskytuje základní psychickou podporu, pomáhá dotyčnému získat reálný náhled na svou situaci a nabízí praktické informace k řešení daného problému. Na poradnu se můžete obrátit v případě výskytu jakýchkoliv komplikací, které ohrožují úspěšnost Vašeho studia na univerzitě, ať už se jedná o záležitosti týkající se financí, zdravotního stavu či třeba mezilidských vztahů.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Buriánek
E-mail: pavel.burianek@ruk.cuni.cz
Tel.: (+420) 224 491 896

Místo: podle rozvrhu služeb

Poradenská místa a rozvrh služeb:

Školská
Adresa: Školská 13a, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 222 232 452
Fax: (+420) 222 232 252
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Služby:

 • Pondělí – Psychologická poradna v angličtině /Counselling in English
 • Úterý – Kariérová poradna
 • Středa – Psychologická poradna
 • Čtvrtek – Sociálně-právní poradna
 • Pátek – Koučink (po předchozím objednání)

Kolej Hvězda
Adresa: Zvoníčkova 5. 162 08 Praha 6
Tel.: (+420) 220 431 395
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Provozní doba: 14:00 - 17:00 (bez objednání, pokud není uvedeno jinak)

Služby:

 • Pondělí – Koučink (po předchozím objednání)
 • Úterý – Arte-konzultace individuální Eng/ČJ (10:30 - 12:30 po předchozím objednání), Sociální poradna
 • Středa – Information Services for International Students
 • Čtvrtek – Arte-konzultace skupina Eng/ČJ (10:30 - 12:30 po předchozím objednání), Informační služba IPSC

Kolej Švehlova
Adresa: Slavíkova 22, 130 00 Praha 3
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Provozní doba: 14:00 - 17:00 (bez objednání, pokud není uvedeno jinak)

Služby:

 • Pondělí – Information Services for International Students
 • Úterý – Informační služba IPSC
 • Středa – Sociální poradna
 • Čtvrtek – Koučink (po předchozím objednání)

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KANCELÁŘ PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1
Kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Šámalová
Telefon: +420 224 491 604
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz
Web: www.cuni.cz/UK-60.html

Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě

Poskytované služby:

 • poskytuje informace pro studenty a uchazeče s různým druhem zdravotního znevýhodnění, o modifikaci přijímacího řízení, o sytému podpory, o podpůrných službách, o přístupnosti budov a dalších potřebách při studiu.

 

KANCELÁŘ PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ

Adresa: Celetná 13, 116 36 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Buriánek
Telefon: +420 224 491 896
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě

Poskytované služby:

 • poskytuje studentům a uchazečům o studium základní informace týkající se sociálních záležitostí studia (stipendia, stravování a ubytování apod.)
 • poskytuje studentům a uchazečům o studium v nepříznivé sociální situaci informace o dostupných možnostech podpory (v rámci univerzity i mimo ní)

 

CAROLINA – středisko digitalizace studijních zdrojů

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Rektorát
Adresa: Celetná 20, 116 36 Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Šmíd
Telefon: +420 224 491 581
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz
Web: www.ipsc.cuni.cz/IPSC-148.html

Provozní doba: pondělí, úterý a čtvrtek 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

středa a pátek 9.00 – 12.00 hod, 12.30 – 15.00 hod

Poskytované služby:

 • digitalizace studijních materiálů, braillský i černotiskový tisk, hmatový termotisk
 • odborné konzultace, kurzy práce s technikou
 • studovna

 

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 1. LF UK – Online adiktologická poradna

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog, Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. - klinická psycholožka a psychoterapeutka

Telefon: +420 224 968 208
E-mail: poradna@adiktologie.cz
Web: poradna.adiktologie.cz

Poskytované služby:

 • informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty),
 • zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí,
 • screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků,
 • interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování.

 

AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA PŘI FF UK – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Filozofická fakulta; kostel Nejsvětějšího Salvátora
Adresa: Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Vedoucí úseku: Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Telefon: +420 724 367 681, +420 222 221 339
E-mail: info@farnostsalvator.cz
Web: www.farnostsalvator.cz

Poskytované služby:

 • bohoslužby a svátosti,
 • kurz základů víry,
 • duchovní cvičení,
 • cyklus o manželství,
 • meditace v kryptě,
 • společenství,
 • pomáháme – adopce na dálku, dobrovolnictví a další aktivity,
 • umělecké intervence a výstavy,
 • sportovní aktivity,
 • knihovna,
 • schola,
 • program pro rodiny,
 • Vysokoškolské katolické hnutí.

Podrobné informace o uvedené nabídce a o aktuálním dění na webu farnosti.

 

AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Adresa: Myslíkova 7, 110 00 Praha 1, pracovna č. 307 - „Poradna", 3. patro

Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Kontaktní osoba: kontakty jednotlivých poradců
Telefon: + 420 221 900 544, +420 221 900 522, kontakty jednotlivých poradců viz https://kps.pedf.cuni.cz/index.php?p=4.
E-mail: dobromila.trpisovska@pedf.cuni.cz
Web: https://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=130

Provozní doba: studenti se mohou obrátit na konkrétní pracovníky (nejlépe v jejich konzultačních hodinách, případně mailem, pro dohodnutí termínu konzultace)

Poskytované služby:

 • poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů, problematika studijních problémů, diagnostika osobnostních dispozic,
 • psychologické poradenství pro studenty se speciálními potřebami, psychologické poradenství a diagnostika u studentů se specifickými poruchami učení, zvládání studijních problémů, studijní styly,
 • zvládání studijních problémů, studijní styly, studenti s Aspergerovým syndromem,
 • koordinace služeb pro studenty se speciálními potřebami (zpracování posudků funkční diagnostiky kategorie D, zprostředkování posudků funkční diagnostiky kategorie E, studentem vyžádaná komunikace s příslušnými osobami na UK v Praze - u studentů evidovaných v Akademické psychologické poradně), diagnostika specifických poruch učení u vysokoškolských studentů,
 • Vstupní vyšetření specifických poruch učení u vysokoškoláků:
  • pro potřeby funkční diagnostiky (aktualizace starších pedagogicko-psychologických zpráv, jsou-li starší než 2 roky, případně nová vyšetření, nebyl-li zatím student diagnostikován)
  • zahrnuje komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření (test inteligence, anamnestický rozhovor, testová baterie: Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. A kol. Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP, 2008.)
  • je nutné dohodnout s koordinátorkou katedry, K. Špačkovou a příslušnou kontaktní osobou z dané fakulty UK v Praze.

 

AKADEMICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY UK HTF PŘI KATEDŘE PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD A ETIKY

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Husitská teologická fakulta; Katedra psychosociálních věd a etiky
Adresa: Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Telefon: +420 222 539 230
E-mail: Beata.Krahulcova@htf.cuni.cz
Web: www.htf.cuni.cz/HTF-130.html

Poskytované služby:

 • odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií,
 • psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,
 • duchovní poradenství pro studenty UK HTF,
 • psychologické a profesní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,
 • penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce.

Pod Akademickým poradenským centrem také působí:

 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.
 • Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

 

FAKULTNÍ KAPLAN PŘI KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Katolická teologická fakulta

Kontaktní osoba: David Vopřada, Dr.
Telefon: +420 220 181 358
E-mail: kaplan@ktf.cuni.cz
Web: www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html

Poskytované služby:

 • Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.

 

KARIÉRNÍ PORADENSKÉ CENTRUM PŘI MMF  UK

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T 140 – T 141, 1. p.

Vedoucí úseku: RNDr. Karolína Šolcová
Kontaktní osoba: RNDr. Karolína Šolcová
Telefon: +420 951 552 613
E-mail: kpc@careermarket.cz, Karolina.Solcova@mff.cuni.cz
Web: www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm

Provozní doba: úterý 9:00–15:00, průběžně celý akademický rok

Poskytované služby: 

 • informace o aktuálních stážích v rámci studia i po jeho ukončení
 • aktuální nabídky volných pracovních míst a pozic určených absolventům
 • zprostředkování konzultace u personalisty či psychologa.


PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové; Ústav sociálního lékařství
Adresa: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Telefon: +420 495 816 415
E-mail: socials@lfhk.cuni.cz
Web: www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Ustav-socialniho-lekarstvi/Pedagogicko-psychologicka-poradna

Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě

Poskytované služby:

 • neúspěšnost ve studiu, adaptace na studium, studijní styl,
 • pedagogicko-psychologické poradenství,
 • poruchy sebehodnocení a emotivity, nespokojenost sám se sebou,
 • intra- a interpersonální konflikty, zátěžové situace,
 • životní styl, formování životní filozofie,
 • konzultace o komunikaci s nemocným, pocity dehumanizace medicíny.

Poradna je primárně určena medikům LF UK, sekundárně uchazečům o studium na LF HK, pracovníkům fakulty a případně i dalším zájemcům. Poradna slouží českým i zahraničním studentům. Charakter práce spočívá především v individuálních rozhovorech. Novinkou jsou konzultace prováděné prostřednictvím internetu.

 

PORADNA PRO STUDENTY S HANDICAPEM PŘI KATEDŘE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Pedagogická fakulta; Katedra speciální pedagogiky
Adresa: M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 4. patro, R 469

Vedoucí úseku: Doc. PaedDr. Radka Wildová, PhD.
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Lea Květoňová
Telefon: +420 221 900 246
E-mail: lea.kvetonova@pedf.cuni.cz
Web: https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/poradna-pro-studenty-s-handicapem

Provozní doba: středa 12.00 – 14.00 hod (jiný termín dle telefonické či e-mailové domluvy)

Poskytované služby:

 • všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty,
 • konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního programu, tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek (v rámci možností i přednášek) do znakové řeči ad.
 • zajišťování textů k přijímacím a dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty,
 • zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty.

 

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA PŘI ÚSTAVU PRO HUMANITNÍ STUDIA V LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PRAZE

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: 1. lékařská fakulta; Ústav humanitních studií v lékařství
Adresa: Karlovo náměstí 40 (Faustův dům)- 2.patro, 128 00 Praha 2

Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, Ph.D.
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, Ph.D.
Telefon: +420 732 482 266 (pro individuální konzultace)
E-mail: ingrid.hanusova@lf1.cuni.cz, hinka@volny.cz
Web: https://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=poradna

Provozní doba: dle domluvy

Poskytované služby:

 • pomoc je poskytována zejména v oblasti vztahové problematiky (partnerské, manželské, rodinné, generační vztahy apod.), při potížích s adaptací na VŠ studium, pro prohloubení sebepoznání a v případech jiných subjektivních potíží. Systematická psychoterapie není poskytována

Poradna je určena pro všechny studenty a pracovníky (i jejich rodinné příslušníky) 1. LF UK Praha.

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 2. LF UK

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: 2. Lékařská fakulta
Adresa: V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol

Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Jana Kocourková
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jana Kocourková
Telefon: +420 224 433 456
E-mail: jana.kocourkova@lfmotol.cuni.cz
Web: www.lf2.cuni.cz/Studium/psyx.htm

Provozní doba: čtvrtek 13.00 – 15.00 (po předchozí domluvě)

Poskytované služby:

 • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení
 • jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života, pomoc při utváření optimálního modelu studia,
 • nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,
 • zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,
 • psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM (PPC) PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY UK

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Filozofická fakulta; Katedra psychologie
Adresa: Revoluční 26, 116 36 Praha 1
Celetná 20, Praha 1 (1. patro, č. 142a)

Vedoucí úseku: PhDr. Hedvika Boukalová
Kontaktní osoba: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Telefon: +420 221 619 675
E-mail: hedvika.boukalova@ff.cuni.cz
Web: https://poradna.ff.cuni.cz/

Provozní doba: objednání přímo k odborníkovi, kontakty + harmonogram na webové stránce: https://poradna.ff.cuni.cz/PPFF-6.html

Poskytované služby:

Psychologické poradenské centrum (PPC) na FF UK v Praze je připraveno jako širší

poradenská služba, která se obecně zaměřuje na:

 • psychologické poradenství, psychoterapeutická péče,
 • krizová intervence,
 • poradenství pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty),
 • poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům,
 • sociální poradenství,
 • personální a kariérové poradenství, interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci),
 • poradenství pro pracovníky FF UK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky,
 • poradenská činnost pro mimo fakultní veřejnost.

 

STŘEDISKO SLUŽEB PRO STUDENTY A ABSOLVENTY LF UK V PLZNI

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni, Ústav sociálního lékařství
Adresa: Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň – Šafránkův pavilon - Ústav sociálního lékařství

Vedoucí úseku (garanti): doc. MUDr. Libiše Čeledová, Ph.D., Mgr. Bc. Petra Buňatová, MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Buriánková
Telefon: +420 377 593 540, +420 337 593 54
E-mail: martina.buriankova@lfp.cuni.cz
Web: www.lfp.cuni.cz/sekce/263-stredisko-sluzeb-pro-studenty.html

Provozní doba: úterý 13.00 – 14.00 hodin, možno i v jiné dny po předchozí domluvě emailem.

Poskytované služby:

 • Úkolem střediska je pomáhat studentům hledat řešení osobních i studijních problémů, poskytovat vyžádané informace ohledně uplatnění po absolvování studia a postgraduálního vzdělávání.

 

STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI LF UK V PLZNI

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni, Psychiatrická klinika

Vedoucí úseku (garanti): Mgr. Bc. Petra Buňatová
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová
Telefon: +420 377 103 10
E-mail: petra.bunatova@lfp.cuni.cz

Web: www.lfp.cuni.cz/sekce/249-studenti-se-specialnimi-potrebami.html

Konzultace po předchozí domluvě e-mailem.

Dle dohody: Mgr. Dana Chmelařová - psycholog

Poskytované služby:

 • Kontakt pro studenty se speciálními potřebami.

 

STUDENTSKÁ PORADNA 3. LF UK

Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí – budova 19 (SZÚ), 1. vchod, 3. patro 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ruská 87, 100 00 Praha 10

Kontaktní osoby:
Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (vedoucí poradny)
místnost 306
Telefon: +420 267 102 34
E-mail: Dagmar.Schneidrova@lf3.cuni.cz
Konzultační hodiny: středa 10 - 12, 13 - 16 hod. (po předchozí domluvě emailem nebo tel.)
Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. (poradna pro odvykání kouření) místnost 305 email: Tereza.Koprivova@lf3.cuni.cz
Konzultační hodiny: úterý 13-15 hod. (po předchozí domluvě emailem)

Poskytované služby:

 • pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky
 • studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů, hledání efektivního studijního stylu
 • poradenství při zvládání stresu včetně podpory zdravého životního stylu
 • poradenství zaměřené na řešení osobních a rodinných problémů a osobní růst
 • pomoc s odvykáním kouření
 • zprostředkování návaznosti na specializované služby podle potřeb studentů (krizová intervence, psychiatrické vyšetření, psychodiagnostika, profesní poradenství, sociální a právní poradenství, apod.).

Internetové stránky s Programem antistresové intervence pro studenty VŠ

 

KATEDRA PEDAGOGIKY, PSYCHOLOGIE A DIDAKTIKY FTVS UK - PSYCHOSOCIÁLNÍ LABORATOŘ

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu; Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky
Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Vedoucí úseku: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
Telefon: +420 220 172 318, +420 220 172 010
E-mail: slepicka@ftvs.cuni.cz
Web: www.ftvs.cuni.cz/FTVS-587.html

Provozní doba: dle předchozí telefonické domluvy

Poskytované služby:

 • možnosti psychologické a sociální diagnostiky, výběr osob. Diagnostika psychických schopností a předpokladů,
 • využití přístrojové baterie Vienna Test Systém,
 • výběr osob a testování předpokladů ke speciálním činnostem, vypracování psychologických posudků osobnosti, diagnostika sociální atmosféry sportovních družstev,
 • individuální psychologické konzultace,
 • program výcviku sociálně psychologických dovedností.

 

STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI - FTVS UK

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Vedoucí úseku: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Telefon: +420 220 172 142
E-mail: eprokesova@ftvs.cuni.cz
Web:  www.ftvs.cuni.cz/FTVS-47.html

Provozní doba: úterý 9:15-10:45

Poskytované služby:

 • Kontakt pro studenty se speciálními potřebami.

 

STUDENTSKÝ FARÁŘ PŘI EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Adresa: Černá 9, 115 55 Praha 1

Kontaktní osoba: prof. ThDr. Jan Štefan
Telefon: +420 221 988 317
E-mail: stefan@etf.cuni.cz
Web: https://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html

Pastorační hodiny: čtvrtek 13:00–14:00 ve farářské pracovně (2. patro, vedle studijního oddělení)

Je možné se e-mailem domluvit na jiném termínu.

 

ÚSTAV JAZYKŮ A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Fakulta: Filozofická fakulta, Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Adresa: nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, přízemí, m. č. 21

Vedoucí úseku: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Slánská Bímová
Telefon: +420 221 619 238 (sekretariát)
E-mail: Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz; ujkn@ff.cuni.cz (sekretariát)
Web: https://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby

Poskytované služby:

 • služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty – tlumočení z a do Českého znakového jazyka, přepis, zápis, funkční diagnostika a další služby, informace pro pedagogy.

 

Průběžně aktualizovaný seznam poradenských pracovišť UK najdete na webových stránkách: ipsc.cuni.cz/IPSC-66.html

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2019 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode