Vysoké učení technické v Brně

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VUT V BRNĚ

SEKCE PORADENSTVÍ PRO STUDENTY

Škola: Vysoké učení technické v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

Adresa: Kounicova 966/67a, 602 00 Brno

Vedoucí úseku: PhDr. Petra Navrátilová

Poradna pro profesní a psychologické poradenství ICV VUT v Brně

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Kopečná

Mgr. Jiří Černý

Telefon: +420 541 148 814

+420 541 148 811

Email: kopecna@lli.vutbr.cz

cerny@lli.vutbr.cz

Web: www.lli.vutbr.cz/poradenstvi

Provozní doba: pondělí – pátek 8.30 – 16:00 hod (po předchozí telefonické či emailové domluvě)

Poskytované služby:

 individuální kariérní poradenství,

 koučování,

 kurzy soft – skills a přípravy na výběrové řízení,

 psychologické poradenství,

 pedagogicko-psychologické poradenství,

 spolupráce s firmami a podíl na realizaci veletrhu pracovních příležitostí,

 realizace průzkumů mezi studenty v souvislosti s poradenskými službami.

Poradenské centrum Přes bloky ICV VUT v Brně Kontaktní osoba: MUDr. Zdeňka Zigalová

Adresa: Kolejní 2, Blok A04

Telefon: +420 541 142 929

Email: zigalova@lli.vutbr.cz

Web: www.presbloky.cz

Provozní doba: (po předchozí telefonické či emailové domluvě)

Poskytované služby:

 sociálně právní poradenství,

 Handicap poradna - podpora pro znevýhodněné studenty,

 finanční a právní poradenství,

 EEG Biofeedback.

INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VUT V BRNĚ

SEKCE PORADENSTVÍ PRO STUDENTY

Škola: Vysoké učení technické v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Vedoucí úseku: PhDr. Petra Navrátilová

Poradna pro profesní a psychologické poradenství ICV VUT v Brně
Kontaktní osoba: Mgr. Magda Shymon, Mgr. Petr Matoušek 
Telefon: +420 541 148 814, +420 541 148 811
E-mail: magdashymon@lli.vutbr.cz, matousek@lli.vutbr.cz 
Web: www.lli.vutbr.cz/poradenstvi

Provozní doba: pondělí – pátek 8.30 – 16:00 hod (po předchozí telefonické či emailové domluvě)

Poskytované služby:

 • psychologické poradenství,
 • kariérní poradenství,
 • koučování,
 • kurzy se zaměřením na soft – skills a přípravu na výběrové řízení,
 • vypracování profesně-osobnostního profilu, 
 • spolupráce s firmami a podíl na realizaci veletrhu pracovních příležitostí,
 • realizace průzkumů mezi studenty v souvislosti s poradenskými službami.

 

PORADENSKÉ CENTRUM ALFONS

Kontaktní osoba: MUDr. Zdeňka Zigalová, Mgr. Eva Viktorinová

Adresa: Kolejní 2, Blok A04, 612 00  Brno
Telefon: +420 541 142 929; +420 541 142 934
E-mail: zdenka.zigalova@vutbr.cz; eva.viktorinova@vutbr.cz
Web: www.alfons.vutbr.cz

Provozní doba: pondělí - pátek 10:00 - 14:00 (dále po předchozí telefonické či emailové domluvě)

Poskytované služby:

 • služby pro studenty se specifickými potřebami ("SP")
 • S-kompas - sociálně právní poradenství,
 • rozvojové kurzy pro studenty se SP,
 • EEG biofeedback.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.