Představení členů rady

Mgr. Barbora Čalkovská
Pracuje od roku 2007 na ČVUT v Praze jako poradkyně pro studenty se specifickými potřebami. Do roku 2012 působila v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT v Handicap poradně, od července roku 2012 je na pozici vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, které zajišťuje podporu studentům a uchazečům o studium s různými typy postižení. Absolvovala pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Absolvovala řadu výcviků, např. v krizové intervenci v RIAPS. Jejím velkým profesním zájmem je podpora dospělých osob se specifickými poruchami učení na vysokých školách.

Ing. Jan Hajíček (zvolen 31/01/2023)
Od roku 2020 působí v Poradenském a kariérním centru Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Z počátku koordinoval doplňkové vzdělávání studentů, poskytoval podporu a rozvoj studentským spolkům a zajišťoval inzerci pracovních nabídek absolventům. V současné době působí jako zástupce vedoucího centra, věnuje se vztahům a spolupráci mezi školou a zaměstnavateli, koordinuje každoroční veletrh pracovních příležitostí a zajišťuje podporu a rozvoj poradenským a kariérním projektům centra.
 

Mgr. Alena Krejčí
Od roku 2005 pracuje na Mendelově univerzitě v Brně, nejprve v oblasti celoživotního vzdělávání a od roku 2013 jako vedoucí Poradenského a profesního centra, které zajišťuje podporu studentů se specifickými potřebami a služby psychologického, studijního, sociálního a kariérního poradenství. Organizuje veletrhy pracovních příležitostí a rozvojové aktivity pro studenty MENDELU. Je absolventkou magisterského programu Sociální pedagogika a poradenství na MUNI.

Mgr. Veronika Motlová, Ph.D.

Při své práci využívá zkušenosti z firem Deloitte a AXA Česká republika a Slovensko, kde zastávala pozici vedoucí personálního úseku. Od roku 2015 spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde působí jako vyučující na Katedře manažerské psychologie a sociologie a jako kariérová poradkyně v rámci Kariérního centra.

 
Ing. Hana Záhorovská

Od roku 2003 pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nejdříve v oblasti pedagogické činnosti a od roku 2013 na odboru pro vnitřní a vnější vztahy.  Vede a koordinuje činnosti kariérního Job Centra UTB (organizace veletrhu pracovních příležitostí, spolupráce se zaměstnavateli apod.) a zároveň se podílí na činnostech dalších poradenských center UTB. Od roku 2018 (po absolvování akreditovaného vzdělávací programu koučink) působí na UTB  jako kouč a v tomto oboru se neustále vzdělává a prohlubuje své dovednosti.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.