Představení členů rady

Mgr. Barbora Čalkovská - Předseda
Pracuje od roku 2007 na ČVUT v Praze jako poradkyně pro studenty se specifickými potřebami. Do roku 2012 působila v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT v Handicap poradně, od července roku 2012 je na pozici vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, které zajišťuje podporu studentům a uchazečům o studium s různými typy postižení. Absolvovala pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Absolvovala řadu výcviků, např. v krizové intervenci v RIAPS. Jejím velkým profesním zájmem je podpora dospělých osob se specifickými poruchami učení na vysokých školách.

Ing. Tereza Pekařová
Absolventka ČVUT v Praze, obor Projektové řízení inovací v podniku. Vystudovala obchodní akademii v Trutnově a bakalářský obor Řízení a ekonomika v průmyslových podnicích na ČVUT v Praze. Od roku 2014 působí v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT (zkráceně CIPS) jako odborný referent, je prvním kontaktním člověkem, se kterým se studenti v CIPS potkají a řeší své studijní, právní i soukromé problémy. Problém je buď vyřešen na místě, nebo student postupuje dále do jedné z poraden v CIPS k hlubšímu řešení svého problému. Tereza poskytuje komplexní informace a poradenství studentům a zaměstnancům ČVUT, spolupracuje na koncepci a realizaci projektů CIPS, spolupracuje se studentskými organizacemi a stará se o vztahy s veřejností, webové stránky a sociální sítě CIPS.

RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová - 2. místopředseda
Absolventka PřF UK, obor geobotanika. Po několikaleté praxi v médiích jsem se začala věnovat kariérnímu poradenství, uplatnění absolventů v oblasti přírodních věd a spolupráci s průmyslem. Na toto téma jsem podala a následně řešila několik evropských a rozvojových projektů (programy Phare, JPD3, OPVK, rozvojové projekty MŠMT), zaměřených na rozvoj terciárního vzdělávání, kariérního poradenství, spolupráci akademické a komerční sféry zejm. v oblasti transferu technologií, popularizaci přírodních věd, alumni relations. Od roku 2008 pracuji částečně na MFF UK v kariérním a poradenské centru v rámci Oddělení vnějších vztahů a propagace. Stojím za portálem www.careermarket.cz, který je zaměřený na personální marketing a kariérní poradenství. Kromě toho od roku 2001 zastupuji v ČR rakouskou veřejnoprávní televizi a rozhlas ORF. Proč jsem šla do Rady? Chtěla jsem poznat prostředí poradenských pracovníků na jiných vysokých školách a pomoci získat podporu poradenským službám pro studenty, zvlášť dnes v období inflace vysokoškolských titulů. Zajímá mne uplatnění absolventů, hledám a chci vybudovat optimální formu funkčních vztahů s podnikatelskou sférou a podpořit face-to-face komunikaci na půdě škol i podniků. Toto téma je nyní akcentované na UK, takže bych ráda přispěla zde. Soukromí? Máme tři malé děti, ale kromě nich se dá najít čas i na nějaký sport a kulturu. Závodně běhám orienťák.

Mgr. Šárka Karmazínová - 1. místopředseda
Vedoucí Kariérního centra Masarykovy univerzity. Organizujeme eventy, jako například veletrh pracovních příležitostí, konference, seznamovací setkání, koordinujeme činnosti v rámci individuálního psychologického, kariérového poradenství a koučování. Společně se zaměstnavateli realizujeme workshopy, vyvinuli jsme personální on-line portál JobChecIN, který propojuje studenty a zaměstnavatele. Ráda na pracovišti podporuji důvěru ve vlastní schopnosti mých kolegů.
 

Ing. Mgr. Lenka Malinová - Tajemník
Absolventka oboru Andragogika a personální řízení na FFUK a oboru Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde roku 2009 začala pracovat v rámci Rozvojového a poradenského centra jako kariérová poradkyně a organizátorka veletrhů pracovních příležitostí. Další vzdělání v oblasti poradenství získala v rámci kurzů Perspective on career counselling and career development (Stockholm University) či studiem Distančního kurzu pro vysokoškolské poradce (Univerzita Karlova). Lenka Malinová je v současné době na rodičovské dovolené s dcerou Zuzankou.

Mgr. Veronika Motlová
Absolvovala jsem magisterské studium oboru andragogika a personální řízení, různé tréninky a kurzy v oblasti rozvoje měkkých, prezentačních a manažerských dovedností. Svoji profesní kariéru jsem začala ve společnosti Deloitte, kde jsem od roku 1998 měla na starosti vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v rámci střední a východní Evropy. Od roku 2003 jsem byla součástí oddělení poradenských služeb se specializací na řízení lidských zdrojů, kde jsem byla zodpovědna za analýzu, vývoj a zavádění jednotlivých HR procesů. V roce 2004 jsem využila příležitosti 12 měsíců pracovat v  Deloitte Toronto v Kanadě. Po návratu do České republiky v roce 2005 jsem přijala nabídku společnosti AXA Česká republika a Slovensko na pozici vedoucí personálního úseku. Na této pozici jsem pracovala do srpna roku 2012. Na základě vlastních zkušeností z praxe se od léta 2011 dělím o praktické rady a tipy, jak se orientovat v jednotlivých HR oblastech a jak se vyhnout chybám při hledání práce a nástrahám pracovního trhu. V roce 2014 jsem úspěšně absolvovala akreditovaný vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství pod záštitou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Od roku 2015 spolupracuji s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde působím jako externí vyučující předmětu „Rozvoj profesní kariéry“ a jako kariérová poradkyně v rámci Rozvojového a poradenského centra.
 

Mgr. Magda Shymon
Pracuje v Institutu celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně od roku 2006 jako odborný pracovník pro profesní a psychologické poradenství. Vedle kariérového poradenství, psychologické práce s klienty a školení tzv. měkkých dovedností se věnuje také koučování. Podílí se na tvorbě a realizaci projektů s tematikou vysokoškolského poradenství.  Je absolventkou psychologie na FF MU. Má za sebou dlouhodobý výcvik v rodinné a systemické terapii a v systemickém koučování. V současnosti si rozšiřuje svoje vzdělání v terapeutickém výcviku v gestalt přístupu. Absolvovala také kurzy pro kariérové poradce jako Perspective on career counselling and career development Stockholm university či zážitkové kariérové poradenství s Thomasem Dienerem. Je spoluautorkou několika publikací pro vysokoškolské a středoškolské kariérové poradce.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2018 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode