Představení členů rady

Mgr. Barbora Čalkovská
Pracuje od roku 2007 na ČVUT v Praze jako poradkyně pro studenty se specifickými potřebami. Do roku 2012 působila v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT v Handicap poradně, od července roku 2012 je na pozici vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, které zajišťuje podporu studentům a uchazečům o studium s různými typy postižení. Absolvovala pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Absolvovala řadu výcviků, např. v krizové intervenci v RIAPS. Jejím velkým profesním zájmem je podpora dospělých osob se specifickými poruchami učení na vysokých školách.

RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová
Absolventka PřF UK, obor geobotanika. Po několikaleté praxi v médiích jsem se začala věnovat kariérnímu poradenství, uplatnění absolventů v oblasti přírodních věd a spolupráci s průmyslem. Na toto téma jsem podala a následně řešila několik evropských a rozvojových projektů (programy Phare, JPD3, OPVK, rozvojové projekty MŠMT), zaměřených na rozvoj terciárního vzdělávání, kariérního poradenství, spolupráci akademické a komerční sféry zejm. v oblasti transferu technologií, popularizaci přírodních věd, alumni relations. Od roku 2008 pracuji částečně na MFF UK v kariérním a poradenské centru v rámci Oddělení vnějších vztahů a propagace. Stojím za portálem www.careermarket.cz, který je zaměřený na personální marketing a kariérní poradenství. Kromě toho od roku 2001 zastupuji v ČR rakouskou veřejnoprávní televizi a rozhlas ORF. Proč jsem šla do Rady? Chtěla jsem poznat prostředí poradenských pracovníků na jiných vysokých školách a pomoci získat podporu poradenským službám pro studenty, zvlášť dnes v období inflace vysokoškolských titulů. Zajímá mne uplatnění absolventů, hledám a chci vybudovat optimální formu funkčních vztahů s podnikatelskou sférou a podpořit face-to-face komunikaci na půdě škol i podniků. Toto téma je nyní akcentované na UK, takže bych ráda přispěla zde. Soukromí? Máme tři malé děti, ale kromě nich se dá najít čas i na nějaký sport a kulturu. Závodně běhám orienťák.

Mgr. Alena Krejčí
Od roku 2005 pracuje na Mendelově univerzitě v Brně, nejprve v oblasti celoživotního vzdělávání a od roku 2013 jako vedoucí Poradenského a profesního centra, které zajišťuje podporu studentů se specifickými potřebami a služby psychologického, studijního, sociálního a kariérního poradenství. Organizuje veletrhy pracovních příležitostí a rozvojové aktivity pro studenty MENDELU. Je absolventkou magisterského programu Sociální pedagogika a poradenství na MUNI.

Mgr. Veronika Motlová
Absolvovala magisterské studium oboru andragogika a personální řízení. Svoji profesní kariéru začala ve společnosti Deloitte, kde od roku 1998 měla na starosti vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v rámci střední a východní Evropy. Od roku 2003 byla součástí oddělení poradenských služeb se specializací na řízení lidských zdrojů. V roce 2004 využila příležitosti 12 měsíců pracovat v Deloitte Toronto v Kanadě. Po návratu do České republiky v roce 2005 přijala nabídku společnosti AXA Česká republika a Slovensko na pozici vedoucí personálního úseku. Na této pozici pracovala do srpna roku 2012. Na základě vlastních zkušeností z praxe se od léta 2011 dělí o praktické rady a tipy, jak se orientovat v jednotlivých HR oblastech a jak se vyhnout chybám při hledání práce a nástrahám pracovního trhu. V roce 2014 úspěšně absolvovala akreditovaný vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství pod záštitou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Od roku 2015 spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde působí jako vyučující a kariérová poradkyně.
 
Mgr. Ludmila Součková
Od roku 2017 pracuje na Univerzitě Karlově jako vedoucí UK Pointu, který zajišťuje centrální informační, poradenské, sociální a kariérní služby studentům a zaměstnancům UK a podporu studentům se speciálními potřebami. Před svým nástupem na UK pracovala čtrnáct let v neziskové organizaci Člověk v tísni jako koordinátorka vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Je absolventkou Západočeské univerzity, kde vystudovala učitelství pro střední školy v aprobaci psychologie a český jazyk. Po škole působila tři roky jako koterapeutka v poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2020 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode