Představení členů rady

Mgr. Barbora Čalkovská
Pracuje od roku 2007 na ČVUT v Praze jako poradkyně pro studenty se specifickými potřebami. Do roku 2012 působila v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT v Handicap poradně, od července roku 2012 je na pozici vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, které zajišťuje podporu studentům a uchazečům o studium s různými typy postižení. Absolvovala pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Absolvovala řadu výcviků, např. v krizové intervenci v RIAPS. Jejím velkým profesním zájmem je podpora dospělých osob se specifickými poruchami učení na vysokých školách.

RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová, MBA

Na MFF UK pracuje od r. 2008, od r. 2012 je zodpovědná za Kariérní poradenské centrum. V minulosti vedla a v současnosti se podílí na evropských a rozvojových projektech zaměřených na rozvoj terciárního terciárního vzdělávání, kariérního poradenství, spolupráci akademické a komerční sféry zejm. v oblasti transferu technologií, popularizaci přírodních věd, alumni relations. Stojí za portálem www.careermarket.cz, který je zaměřený na personální marketing a kariérní poradenství v oblasti přírodních věd. Kromě toho od roku 2001 zastupuje v ČR rakouskou veřejnoprávní televizi a rozhlas ORF.

Mgr. Alena Krejčí
Od roku 2005 pracuje na Mendelově univerzitě v Brně, nejprve v oblasti celoživotního vzdělávání a od roku 2013 jako vedoucí Poradenského a profesního centra, které zajišťuje podporu studentů se specifickými potřebami a služby psychologického, studijního, sociálního a kariérního poradenství. Organizuje veletrhy pracovních příležitostí a rozvojové aktivity pro studenty MENDELU. Je absolventkou magisterského programu Sociální pedagogika a poradenství na MUNI.

Mgr. Veronika Motlová, Ph.D.
Svoji profesní kariéru začala ve společnosti Deloitte, kde od roku 1998 měla na starosti vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v rámci střední a východní Evropy. Od roku 2003 byla součástí oddělení poradenských služeb se specializací na řízení lidských zdrojů. V roce 2004 využila příležitosti 12 měsíců pracovat v Deloitte Toronto v Kanadě. Po návratu do České republiky v roce 2005 přijala nabídku společnosti AXA Česká republika a Slovensko na pozici vedoucí personálního úseku. Na této pozici pracovala do srpna roku 2012. Na základě vlastních zkušeností z praxe se od léta 2011 dělí o praktické rady a tipy, jak se orientovat v jednotlivých HR oblastech a jak se vyhnout chybám při hledání práce a nástrahám pracovního trhu. V roce 2014 úspěšně absolvovala akreditovaný vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství pod záštitou Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Od roku 2015 spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde působí jako vyučující a kariérová poradkyně.
 
Mgr. Ludmila Součková
Od roku 2017 pracuje na Univerzitě Karlově jako vedoucí UK Pointu, který zajišťuje centrální informační, poradenské, sociální a kariérní služby studentům a zaměstnancům UK a podporu studentům se speciálními potřebami. Před svým nástupem na UK pracovala čtrnáct let v neziskové organizaci Člověk v tísni jako koordinátorka vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Je absolventkou Západočeské univerzity, kde vystudovala učitelství pro střední školy v aprobaci psychologie a český jazyk. Po škole působila tři roky jako koterapeutka v poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2021 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode