Slezská univerzita v Opavě

PORADENSKÉ A KARIÉRNÍ CENTRUM – CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI
POTŘEBAMI
Škola: Slezská univerzita v Opavě
Adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Rypl (vedoucí centra)
Telefon: +420 553 684 813
Email: petr.rypl@slu.cz
Web: https://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra
OPAVA:
PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ
Kontaktní osoba: PaedDr. Božetěch Siwek, Ph.D.
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 813
Email: bozetech.siwek@centrum.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Volná
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 813
Email: KatkaDubova@seznam.cz
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Kontaktní osoba: Mgr. Bohdan Chodura
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 813
Email: BChodura@vez.opa.justice.cz; bohdan.chodura@seznam.cz
KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
Kontaktní osoba: Mgr. René Pastrňák
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 724 047 816
Email: rene.pastrnak@fvp.slu.cz
STUDIJNÍ PORADENSTVÍ
Kontaktní osoba: Bc. Šárka Holčapková
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 812
Email: sarka.holcapkova@slu.cz
KARVINÁ:
Kontaktní osoba: Bc. Ingrid Jurčíková
Adresa: Univerzitní náměstí 1934/4, 733 40 Karviná
Telefon: +420 596 398 254, +420 596 398 416
Email: jurcikova@opf.slu.cz

PORADENSKÉ A KARIÉRNÍ CENTRUM – CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Škola: Slezská univerzita v Opavě
Adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Kontaktní osoba: Hana Vojníková (koordinátor centra)
Telefon: +420 553 684 815
Email: hana.vojnikova@slu.cz

Web: www.slu.cz/slu/cz/poradenskecentrum

OPAVA:

 PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ 

Kontaktní osoba: Mgr. Radana Petrželová
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01  Opava
Telefon: +420 608 446 269
Email: RadanaRauerova@seznam.cz

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Kontaktní osoba: Mgr. Bohdan Chodura
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 817
Email: BChodura@vez.opa.justice.czbohdan.chodura@seznam.cz

 

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ

Kontaktní osoba: Bc. Šárka Holčapková
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 812
Email: sarka.holcapkova@slu.cz

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ + PORADENSTVÍ PRO PODPORU STUDIJNÍ ÚSPĚŠNOSTI
Kontaktní osoba: PhDr. Beáta Koňařík Bakošová
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 817
Email: beata.bakosova@slu.cz

KARVINÁ:

Kontaktní osoba: Bc. Ingrid Jurčíková
Adresa: Univerzitní náměstí 1934/4, 733 40 Karviná
Telefon: +420 596 398 254, +420 596 398 416
Email: jurcikova@opf.slu.cz

Kariérní centrum 

Škola: Slezská univerzita v Opavě
Adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Rypl (koordinátor centra)
Telefon: +420 553 684 813
Email: petr.rypl@slu.cz
web: https://www.slu.cz/slu/cz/kariernicentrum

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Rypl
Adresa: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 813
Email: petr.rypl@slu.cz

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.