O nás

Asociace sdružuje akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické, profesní a kariérové poradenství včetně dalších souvisejících poradenských, informačních a facilitačních služeb studentům vysokých škol, zájemcům o studium na VŠ a dalším klientům, jimž jsou uvedené služby určeny. K 31. prosinci 2021 bylo registrováno 92 platících členů.

Valná hromada volí, popř. odvolává členy rady. Rada se skládá minimálně z pěti členů a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se Asociace vysokoškolských poradců.
 

Cíle asociace jsou:

  • prezentovat a prosazovat společné zájmy poradenských a dalších akademických pracovníků, zabývajících se poradenstvím,
  • prosazování podpory VŠ poradenství na centrální úrovni - MŠMT, školská legislativa, aplikace etických principů v poradenství,
  • podpora rozvoje a kvality studijního, psychologického, speciálního a profesního poradenství včetně dalších souvisejících poradenských a informačních služeb,
  • zapojování členů do regionálních, národních a mezinárodních projektů,
  • sdílení informací a zkušeností mezi členy,
  • rozvoj specifických forem poskytování poradenských služeb na VŠ,
  • podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání poradců a dalších akademických pracovníků zabývajících se poradenstvím.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.