Kariérní centra vysokých škol

V souladu se  Stanovami a Organizačním řádem AVŠP byla vytvořena a v pondělí, 6. září 2021 ustanovena pracovní skupina "Kariérní centra vysokých škol".

Zaměření pracovní skupiny

 • Výměna zkušeností, sdílení dobré praxe a vzájemná podpora profesionálů a jednotné vystupování kariérních pracovišť v terciálním vzdělávání.

 • Ztotožňujeme se s širší definicí slova kariéra, která budiž i podtextem pracovní skupiny: „směřování a pokrok v životě“.

 • Chceme systematicky rozvíjet služby s účelem:

  • aktualizace životního směřování klientů,

  • vybavovat klienty dovednostmi pro pokrok v profesi i životě,

  • zprostředkování kontaktů mezi studentem a zaměstnavateli a

  • provázání v kontextu celoživotního rozvoje a v kontextu ostatních typů poradenství.

 

Zakládajícími členy pracovní skupiny "Kariérní centra vysokých škol" jsou:

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.