Stanovy a organizační řád

Valná hromada Asociace vysokoškolských poradců, z.s. proběhne on-line, a to v pondělí, 25. ledna 2021 od 13:00 do 13:30 hodin na platformě MS Teams.

Na valné hromadě konané dne 22. června 2015 byly přijaty tyto Stanovy Asociace vysokoškolských poradců.
 

Organizační řád je vnitřním předpisem, který doplňuje Stanovy Asociace vysokoškolských poradců. Znění Organizačního řádu bylo schváleno valnou hromadou dne 29. ledna 2015 a tento Organizační řád se tak stává platným.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.