Well-being

V souladu se  Stanovami a Organizačním řádem AVŠP byla vytvořena a v úterý, 30. ledna 2024 ustanovena pracovní skupina pro "well-being".
 

Hlavní oblasti její činnosti budou: 

  • Monitoring duševního zdraví vysokoškoláků 
  • Well-being poradců např. formou intervize 
  • Well-being studujících – podpora celého akademického prostředí
  • Sdílení osvědčených osvětových a metodických materiálů a aktivit k well-beingu

 

Zakládajícími členkami jsou:

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.