Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o.

AKADEMICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM UJAK- Centrum podpory studentům se speciálními potřebami
Škola: Univerzita Jana Amose Komenského
Adresa: Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Vedoucí úseku: PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Telefon: +420 267 199 038
Email: klugerova.jarmila@ujak.cz
kocurova.marie@ujak.cz
Web: www.ujak.cz/katedra-sppg-centrum.php
Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové dohody
Poskytované služby:
 pedagogicko-psychologické poradenství,
 studijní a profesní poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy,
 pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium,
 poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
 logopedická prevence a intervence,
 tlumočení do znakového jazyka a artikulační tlumočení.

AKADEMICKÉ PORADENSKÉ CENTRUM - Centrum podpory studentům se speciálními potřebami

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského
Adresa: Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Vedoucí úseku: PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Telefon: +420 267 199 038
Email: klugerova.jarmila@ujak.cz
kocurova.marie@ujak.cz
Web: www.ujak.cz/katedra-sppg-centrum.php

Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové dohody

Poskytované služby:

  • pedagogicko-psychologické poradenství,
  • studijní a profesní poradenství pro uchazeče, studenty a absolventy,
  • pomoc při adaptaci na vysokoškolské studium,
  • poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • logopedická prevence a intervence,
  • tlumočení do znakového jazyka a artikulační tlumočení.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.