České vysoké učení technické v Praze

CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB ČVUT (CIPS)

Škola: České vysoké učení technické v Praze
Adresa: CIPS, Bechyňova 3, Praha 6

Vedoucí úseku: Mgr. Taťána Cihlářová
Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová
Telefon: +420 224 358 461
Email: cips@cvut.cz
Web: www.cips.cvut.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 9.00 – 18.00 hod, pátek 9.00 – 14.00 hod

Poskytované služby:

 • veškeré informace o studiu a dění na ČVUT pro studenty a zájemce o studium (letáky, brožury, studentské noviny, časopisy),
 • informace pro mimoškolní život (vzdělávání, volný čas, cestování, brigády, práce v zahraničí, zdraví, kultura, pomoc v krizi),
 • odborné poradny pro individuální pomoc: studijní, psychologická, sociálně-právní, duchovní
 • besedy, semináře, přednášky a workshopy.

 

STUDIJNÍ PORADNA ČVUT

Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Cihlářová
Telefon: +420 224 358 462
Email: tatana.cihlarova@cvut.cz

Provozní doba: po předchozí telefonické či emailové domluvě

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČVUT

Kontaktní osoba: PhDr. Daniela Rös Šiffelová (odborná psychologická pomoc)
Eva Helebrantová (poradce v oblasti osobního rozvoje)
Telefon: +420 224 358 461
Email: psycholog@cips.cvut.cz, eva.helebrantova@cips.cvut.cz

Provozní doba:

 • psychologická pomoc: úterý 9.00 – 12.00 hod (nutné objednat se předem)
 • osobní rozvoj: po předchozí telefonické či emailové domluvě

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA ČVUT

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Huml
Telefon: +420 224 358 465
Email: jurista@cips.cvut.cz

Provozní doba: středa 15.00 – 17.00 hod   

 

DUCHOVNÍ PORADNA ČVUT

Kontaktní osoba: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.
Telefon: +420 224 358 464, +420 603 713 363
Email: slamecka@fel.cvut.cz

Provozní doba: čtvrtek 16.00 – 18.00 hod

 

STŘEDISKO PRO PODOPORU STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI ELSA ČVUT

Škola: České vysoké učení technické v Praze
Adresa: Středisko ELSA ČVUT, Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

Vedoucí úseku: Mgr. Barbora Čalkovská
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Čalkovská
Telefon: +420 224 358 463
Email: stredisko@elsa.cvut.cz, calkovska@elsa.cvut.cz
Web: www.elsa.cvut.cz

Provozní doba: pondělí - pátek 9.00 – 15.00 hod

Poskytované služby:

 • komplexní poradenské a servisní zajištění studia osob se specifickými potřebami včetně podpory uchazečů o studium se specifickými potřebami.

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO STUDENTY FAKULTY DOPRAVNÍ ČVUT

Škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Dopravní fakulta
Adresa: Horská 3, Praha 2

Vedoucí úseku: PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Jana Štikarová, Ph.D.
Telefon: +420 224 359 190
Email: stikajan@fd.cvut.cz
Web: https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/psychologicka-poradna.html

Provozní doba: schůzku je možné domluvit telefonicky či prostřednictvím emailu

Poskytované služby:

 • pomoc při adaptačních obtížích při zahájení studia,
 • zjišťování studijních předpokladů (intelektových schopností), osobnostních vlastností a zaměření,
 • pomoc při studijních nesnázích a neúspěchu,
 • přetrvávající specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie).

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.