Členství

Členem Asociace vysokoškolských poradců mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem a cíli asociace, dodržují Stanovy a respektují usnesení orgánů asociace.

Pokud se chcete stát členem Asociace vysokoškolských poradců, stáhněte si členskou přihlášku, vyplňte ji a zašlete naskenovanou na naší adresu rada@asociacevsp.cz.

Členské příspěvky na rok 2024 ve výši Kč 700,- je možno platit na číslo účtu 2500211575/2010 (FIO banka, a.s.). Při platbě uveďte identifikaci plátce celým jménem.

Uvítáme potvrzení platby a identifikaci plátce s datem úhrady e-mailem na adresu rada@asociacevsp.cz. Děkujeme.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.