Ostravská univerzita

Škola: Ostravská univerzita

Adresa: Mlýnská 702/5, 702 00  Ostrava

 

Vedoucí úseku: Bc. Kamila Hýbnerová

Kontaktní osoba: Bc. Kamila Hýbnerová

Telefon: +420 553 461 340

Email: kamila.hybnerova@osu.cz

Web: www.osu.cz/poradenske-centrum

Facebook: www.facebook.com/poradenskecentrumou/

Provozní doba: dle předchozí telefonické nebo emailové domluvy

 

Poskytované druhy poradenství:

Studijní poradenství

Kontaktní osoba: Bc. Tereza Kuchařová

Telefon: +420 553 461 341

Email: tereza.kucharova@osu.cz

Web: www.osu.cz/poradenske-centrum/studijni-poradenstvi

 

Poskytované služby:

 • informace pro volbu studijního oboru, formy studia a efektivní přípravy na přijímací řízení
 • informace o možnostech a zázemí Ostravské univerzity
 • spolupráce se středními školami
 • podpora při adaptaci na nové studijní a životní podmínky
 • podpora při nalezení efektivního studijního stylu
 • pomoc při řešení studijních problémů v průběhu celého studia
 • poradenství při zvažování přestupu na jiný obor nebo školu

 

Psychologické poradenství

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kovářová

Telefon: +420 553 461 345

Email: hana.kovarova@osu.cz

Web:  www.osu.cz/poradenske-centrum/psychologicke-poradenstvi

 

Poskytované služby:

 • adaptace na VŠ (osamostatnění a převzetí odpovědnosti, změna prostředí aj.)
 • studijní obtíže (nadměrná tréma, stres, předzkouškové stavy, dlouhodobé odkládání povinností, neefektivní příprava aj.)
 • osobní potíže (nejistota, nerozhodnost, úzkostné stavy, deprese, poruchy pozornosti aj.)
 • problematika mezilidských vztahů (partnerské či rodinné neshody, konflikty se spolužáky aj.)
 • podpora osobního růstu
 • psychohygiena

 

Kariérní poradenství

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Lapišová

Telefon: +420 553 461 342

Email: lenka.lapisova@osu.cz

Web: www.osu.cz/poradenske-centrum/karierni-poradenstvi

 

Poskytované služby:

 • aktivity zaměřené na sebepoznání (silné stránky, schopnosti, dovednosti aj.)
 • identifikace potenciálu a nalezení příležitostí k rozvoji
 • mapování osobnostně-profesních předpokladů
 • podpora při rozhodování o profesní dráze
 • konzultace životopisů, motivačních dopisů
 • příprava na výběrová řízení a sebeprezentaci
 • nabídky volných pracovních míst, brigád, stáží
 • orientace na trhu práce (co která práce obnáší a jak ji získat)

 

Sociálně – právní poradenství

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Caletková

Email: lenka.caletkova@osu.cz

Web: www.osu.cz/poradenske-centrum/socialne-pravni-poradenstvi

 

Poskytované služby:

 • sociální záležitosti spojené se studiem (stipendia, stravování, ubytování)
 • rodinná a vztahová problematika (rozvod, úmrtí, závislost, nemoc, problematika opatrovnictví, náhradní rodinná péče, mateřství)
 • pracovně právní záležitosti (pracovní smlouvy a dohody, daňová povinnost)
 • legislativa, posouzení právní povahy problému
 • konzultace záležitostí týkajících se práva správního, sociálního zabezpečení, občanského, rodinného a pracovního (způsoby podání, smlouvy aj.)
 • finanční a dluhová problematika (zadlužení, nedostatek finančních prostředků, poplatky spojené se studiem)
 • zpřehlednění sociálního systému (sociální služby, pojištění, sociální dávky aj.)
 • zprostředkování kontaktů na podpůrné služby (sociální a právní služby v Ostravě, kontakty na instituce, u kterých lze uplatnit právní nárok či splnit povinnost)
 

PYRAMIDA – CENTRUM PODPORY STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI OU 

Škola: Ostravská univerzita
Adresa: Bráfova 3, 701 17 Ostrava 1
Vedoucí úseku: Bc. Kamila Hýbnerová

Metodik Centra Pyramida: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Žvaková, Petr Figala
Telefon: +420 597 091 234, +420 733 784 095
Email: referent.pyramida@osu.cz
Web: pyramida.osu.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 8.00 – 11.00 hod, 12.00 – 15.00 hod

pátek 8.00 – 11.00 hod, 12.00 – 14.00 hod

Poskytované služby:

 • nabízí odborné služby a vytvoření podmínek ke studiu v akreditovaných studijních oborech pro studenty (a uchazeče o studium) se specifickými potřebami.

podpora uchazečům:

 • organizace informačních seminářů pro uchazeče
 • poskytování informací o možnostech studia a o přijímacím řízení
 • zajištění modifikovaného přijímacího řízení,
 • tlumočnické a asistenční služby u přijímacího řízení

podpora studentům:

 • pedagogické poradenství,
 • psychologické poradenství,
 • zprostředkování tlumočnických služeb,
 • zprostředkování asistenčních služeb,
 • zpřístupňování studijních materiálů v potřebných formátech,
 • zápůjční služba speciální techniky ad.

vzdělávací aktivity pro zaměstnance a odbornou veřejnost:

 • kurzy znakového jazyka,
 • odborné semináře a školení k tématice studentů se specifickými potřebami
 • individuální poradenství.
 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PORADNA O

Kontakt: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Telefon: +420 597 092 668
Email: eva.zezulkova@osu.cz


Kontakt: PaedDr. Renáta Kovářová, Ph.D.
Telefon: +420 597 092 669
Email: renata.kovarova@osu.cz

Poskytované služby:

podpora uchazečům:

 • poskytování informací o možnostech studia, přijímacího řízení,
 • organizace informačních seminářů pro uchazeče
 • organizace přípravných kurzů ke studiu ad.

podpora studentům: 

 • pedagogické poradenství,
 • zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb,
 • zpřístupňování studijních materiálů v potřebných formátech,
 • zápůjční služba speciální techniky atd.

vzdělávací aktivity pro zaměstnance a odbornou veřejnost: 

 • kurzy znakového jazyka,
 • odborné semináře a školení,
 • individuální poradenství.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.