Vysoká škola báňská - Technická univerzita

CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI NÁROKY SLUNEČNICE FEI

Škola: Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Vedoucí úseku: Mgr. Jana Bogdová

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bogdová

Telefon: +420 597 326 013

Email: slunecnice.fei@vsb.cz

Web: https://slunecnice-fei.vsb.cz/

Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové domluvy

Poskytované služby:

 poradenství a podpora studia,

 přizpůsobení formy přijímací zkoušky,

 zprostředkování tlumočnické služby,

 zapisovatelská služba,

 studijní asistence,

 individuální výuka formou individuálně studijního plánu,

 vypůjčení a zajištění kompenzačních pomůcek,

 přístup k elektronickým studijním materiálům.

CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI NÁROKY SLUNEČNICE EKF

Škola: Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Fakulta: Fakulta ekonomická

Adresa: Studijní oddělení, Havlíčkovo nábřeží 38a, 701 21 Ostrava

Vedoucí úseku: Doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc, proděkanka pro studijní záležitosti

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Šporková

Telefon: +420 596 992 484

+420 596 992 027

Email: lenka.kauerova@vsb.cz

zuzana.sporkova@vsb.cz

Web: https://slunecnice-ekf.vsb.cz/

Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové domluvy

Poskytované služby:

 zajištění individuálního přístupu při plnění studijních povinností,

 zajištění studijní asistence,

 zapůjčení kompenzačních pomůcek,

 zajištění bezbariérového přístupu do výuky,

 využívání specializované studovny,

 individuální přístup k výuce,

 zprostředkování kontaktu s pedagogy,

 zajištění tlumočnických služeb

45

PORADENSKÉ CENTRUM VŠB – TUO

Škola: Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Adresa: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Vedoucí úseku: Ing. Stanislava Kebová

Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Kebová

Email: porcentrum@vsb.cz

stanislava.kebova@vsb.cz

Telefon: +420 597 323 220

Web: www.vsb.cz

Poskytované služby:

 poradenství pro uchazeče o studium,

 studijně-informační poradenství – pomoc při řešení problémů souvisejících se studiem.

PORADENSKÉ CENTRUM VŠB – TUO

Škola: Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Adresa: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

Vedoucí úseku: Mgr. Eva Kocybalová
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kocybalová, RNDr. Alena Prášková
E-mail: poradenske.centrum@vsb.cz, eva.kocybalova@vsb.cz, alena.praskova@vsb.cz
Telefon: +420 596 991 287, +420 596 995 419
Web: www.vsb.cz/cs/o-univerzite/poradenske-centrum

Poskytované služby:

 • Studijní poradenství, pomoc při řešení problémů se studiem.
 • Poradenství pro studenty se specifickými potřebami (Funkční diagnostika, DysTest, kompenzační pomůcky, asistence ad.).
 • Psychologická podpora – Psychosociální poradenství a Krizová psychologická poradna.
 •  

CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI NÁROKY SLUNEČNICE EKF

Škola: Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Fakulta: Fakulta ekonomická
Adresa: Studijní oddělení, Havlíčkovo nábřeží 38a, 701 21 Ostrava

Vedoucí úseku: Doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc, proděkanka pro studijní záležitosti
Kontaktní osoba: Ing. Martina Janyšková, Ingr. Kateřina Pešková
Telefon: +420 596 992 484, +420 596 992 024, +420 596 992 010
E-mail: lenka.kauerova@vsb.cz, martina.janyskova@vsb.cz, katerina.peskova@vsb.cz
Web: https://slunecnice-ekf.vsb.cz/

Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové domluvy

Poskytované služby:

 • zajištění individuálního přístupu při plnění studijních povinností,
 • zajištění studijní asistence,
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění bezbariérového přístupu do výuky,
 • využívání specializované studovny,
 • individuální přístup k výuce,
 • zprostředkování kontaktu s pedagogy,
 • zajištění tlumočnických služeb.

 

CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI NÁROKY SLUNEČNICE FEI

Škola: Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bogdová
Telefon: +420 596 996 013
E-mail: slunecnice.fei@vsb.cz
Web: https://slunecnice-fei.vsb.cz/

Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové domluvy

Poskytované služby:

 • poradenství a podpora studia,
 • přizpůsobení formy přijímací zkoušky,
 • zprostředkování tlumočnické služby,
 • zapisovatelská služba,
 • studijní asistence,
 • individuální výuka formou individuálně studijního plánu,
 • vypůjčení a zajištění kompenzačních pomůcek,
 • přístup k elektronickým studijním materiálům.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.