Česká zemědělská univerzita v Praze

CENTRUM PORADENSKÝCH SLUŽEB ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze

Adresa: Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol

Vedoucí: Ing. Dagmar Brožová
Telefon: +420 731 979 590
Email: brozovadagmar@rektorat.czu.czporadenství@rektorat.czu.cz 
Web: poradenstvi.czu.cz

Centrum poradenských služeb ČZU je pracoviště s celouniverzitní působností poskytující služby v českém i anglickém jazyce studujícím, uchazečům o studium, absolventům i zaměstnaným na ČZU za účelem jejich osobního rozvoje. Skládá se z následujících oddělení:

 • Oddělení pro studenty se specifickými potřebami;
 • Oddělení pro psychosociální podporu;
 • Kariérní centrum.

Součástí komplexního systému poradenství poskytovaného na ČZU je i studijní poradenství, které zajišťuje každá fakulta nebo institut ČZU samostatně. 

 

ODDĚLENÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 

Vedoucí: Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Telefon: +420 739 613 184
Email: podporassp@czu.cz 

Adresa: Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol (kolej F)

Poskytované služby:

 • poradenství pro uchazeče a studující ČZU se specifickými potřebami, např. se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo řečovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami pozornosti, poruchami autistického spektra, duševními obtížemi, chronickým onemocněním apod.; 
 • podpůrná opatření během přijímacího řízení a dále po celou dobu studia jako např. časová kompenzace, uzpůsobení typu zkoušení, nácviky studijních kompetencí apod.;
 • mapování a odstraňování možných bariér pro všechny uchazeče, studující a zaměstnance ČZU;
 • organizace vzdělávacích, osvětových a podpůrných aktivit pro studující i zaměstnance ČZU; 
 • spolupráce s pracovníky pověřenými na jednotlivých fakultách a Institutu ČZU, s pracovníky studijních oddělení a dalšími zaměstnanci ČZU. 

 

ODDĚLENÍ PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol (kolej B – ředitelství Kolejí a Menzy)

Kontaktní osoba: Mgr. Klára ten Donkelaar 
Email: tendonkelaar@fzp.czu.cz; poradenstvi@czu.cz
 

Poskytované služby:

 • psychosociální podpora studujícím i zaměstnancům ČZU, kteří se nacházejí v náročné životní situaci ovlivňující negativně jejich psychickou pohodu a zdraví (stres, úzkost, mezilidské konflikty, diskriminace atd.); 
 • individuální či skupinové konzultace (fyzicky i online formou) s poradenskými pracovníky; 
 • workshopy a další vzdělávací akce zaměřené na podporu duševního zdraví a well-beingu pro studující i zaměstnance ČZU;
 • intervence nutné ke stabilizaci stavu studujícího a následné vyhledání a propojení se specializovaným pracovištěm či dalším odborníkem mimo univerzitu. 

 

KARIÉRNÍ CENTRUM

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol (rektorát ČZU)

Vedoucí: Mgr. Přemysl Gubani
Telefon: +420 776 738 129
Email: careercenter@czu.cz

Web: https://cc.czu.cz/ 
FB: https://www.facebook.com/cc.czu.cz

Poskytované služby:

 • kariérní poradenství:
  • konzultace životopisu (CV) a LinkedIn profilu;
  • identifikace silných stránek a přenositelných dovedností;
  • orientace v pracovních příležitostech;
  • příprava strategie pro hledání práce;
  • konzultace volby tématu závěrečné práce;
 • kariérní rozvoj např. veletrh pracovních příležitostí;
 • workshopy a konzultace (fyzicky i online formou) všem studentům a absolventům ČZU do 3 let od ukončení studia;
 • spolupráce se zaměstnavateli.

 

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ

Poskytované služby:

 • studijní poradenství uchazečům i studujícím ČZU zaměřené na orientaci a adaptaci v novém studijním prostředí, výběr vhodného studijního programu a zvládání studijních nároků v prostředí vysoké školy;
 • zajišťují jednotlivé fakulty prostřednictvím studijních oddělení a/nebo studijního poradce.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.