Česká zemědělská univerzita v Praze

STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Vedoucí úseku: Ing. Daniel Novák, CSc.
Kontaktní osoba: Jitka Schlaichertová
Telefon: +420 224 384 028
Email: jirasko@sic.czu.cz
Web: www.sic.czu.cz

Provozní doba: 08.00 – 15.00 h
(mimo uvedenou dobu: tel. +420 224 384 025, +420 224 384 002)

Poskytované služby:

 • svými informačními službami podporuje především pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost univerzity a posluchačům pomáhá při plnění studijních úkolů,
 • provozuje online poradenské služby studentům.

 

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle

Vedoucí úseku: prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Kontaktní osoba: prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Telefon: +420 251 810 878, +420 224 386 011
Email: chuchle@ivp.czu.cz
Web: www.ivp.czu.cz

 

ODDĚLENÍ PRO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ STUDENTY ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 12/89, 165 21 Praha 6 – Suchdol (kolej F)

Vedoucí úseku: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Kontaktní osoby: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc./ Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
Telefon: +420 606 245 875, +420 606 494 950
Email: krahulcova@ivp.czu.cz, votava@ivp.czu.cz
Web: www.ivp.czu.cz

Provozní doba: během akademického roku každou středu 9.00 – 12.00 h
(objednání předem telefonicky či e-mailem doporučeno)

Poskytované služby:

 • poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením,
 • poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se zrakovým, sluchovým a řečovým postižením,
 • zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící studenty ČZU,
 • organizuje kurzy prostorové orientace na ČZU pro nevidomé studenty ČZU,
 • poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se specifickými poruchami učení a pro studenty ČZU s chronickým onemocněním,
 • iniciuje odstraňování architektonických bariér na ČZU pro zpřístupnění studia na ČZU studentům s omezenou mobilitou,
 • zajišťuje asistenční služby pro studenty ČZU s omezenou mobilitou (doprovod, spolubydlení, tutoring, asistence při studiu),
 • spolupracuje s pracovníky pověřenými na jednotlivých fakultách, vysokoškolských ústavech a v dalších součástech ČZU podporou studia studentů se speciálními potřebami, jakož i s pracovníky studijních oddělení ČZU.

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEF ČZU 

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta: Provozně – ekonomická fakulta
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Vedoucí úseku: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ludmila Jindrová
Telefon: +420 224 382 318
Email: s_kps@pef.czu.cz
Web: zabezpečený přístup pouze pro studenty ČZU

Provozní doba: dle předchozí telefonické či emailové dohody

Poskytované služby:

 • psychologické individuální poradenství pro všechny fakulty a instituty ČZU.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2018 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode