Česká zemědělská univerzita v Praze

STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Vedoucí úseku: Ing. Daniel Novák, CSc.
Kontaktní osoba: Jitka Schlaichertová
Telefon: +420 224 384 028
Email: jirasko@sic.czu.cz
Web: www.sic.czu.cz

Provozní doba: 08.00 – 15.00 h
(mimo uvedenou dobu: tel. +420 224 384 025, +420 224 384 002)

Poskytované služby:

 • svými informačními službami podporuje především pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost univerzity a posluchačům pomáhá při plnění studijních úkolů,
 • provozuje online poradenské služby studentům.

 

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: V Lázních 3, 159 00 Praha 5 – Malá Chuchle

Vedoucí úseku: prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Kontaktní osoba: prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
Telefon: +420 251 810 878, +420 224 386 011
Email: chuchle@ivp.czu.cz
Web: www.ivp.czu.cz

 

ODDĚLENÍ PRO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ STUDENTY ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 12/89, 165 21 Praha 6 – Suchdol (kolej F)

Vedoucí úseku: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Kontaktní osoby: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc./ Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
Telefon: +420 606 245 875, +420 606 494 950
Email: krahulcova@ivp.czu.cz, votava@ivp.czu.cz
Web: www.ivp.czu.cz

Provozní doba: během akademického roku každou středu 9.00 – 12.00 h
(objednání předem telefonicky či e-mailem doporučeno)

Poskytované služby:

 • poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením,
 • poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se zrakovým, sluchovým a řečovým postižením,
 • zajišťuje tlumočnické služby pro neslyšící studenty ČZU,
 • organizuje kurzy prostorové orientace na ČZU pro nevidomé studenty ČZU,
 • poskytuje speciální intervence pro studenty ČZU se specifickými poruchami učení a pro studenty ČZU s chronickým onemocněním,
 • iniciuje odstraňování architektonických bariér na ČZU pro zpřístupnění studia na ČZU studentům s omezenou mobilitou,
 • zajišťuje asistenční služby pro studenty ČZU s omezenou mobilitou (doprovod, spolubydlení, tutoring, asistence při studiu),
 • spolupracuje s pracovníky pověřenými na jednotlivých fakultách, vysokoškolských ústavech a v dalších součástech ČZU podporou studia studentů se speciálními potřebami, jakož i s pracovníky studijních oddělení ČZU.

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEF ČZU 

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta: Provozně – ekonomická fakulta
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Vedoucí úseku: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ludmila Jindrová
Telefon: +420 224 382 318
Email: s_kps@pef.czu.cz
Web: zabezpečený přístup pouze pro studenty ČZU

Provozní doba: dle předchozí telefonické či emailové dohody

Poskytované služby:

 • psychologické individuální poradenství pro všechny fakulty a instituty ČZU.
 
 

CAREER CENTER ČZU

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Vedoucí úseku a poradce: Mgr. Přemysl Gubani
Telefon: +420 776 738 129
Email: gubani@rektorat.czu.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Gábor
Telefon: +420 728 764 887
Email: gabor@fzp.czu.cz

Kariérová poradkyně: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
Telefon: +420 604 368 950
Email: jirsakova@ivp.czu.cz

Web: https://cc.czu.cz/ 
FB: https://www.facebook.com/cc.czu.cz

Career Center ČZU (CC ČZU) je celouniverzitním kariérním centrem s dosahem na všechny studenty univerzity úzce spolupracujícím s Klubem absolventů. Jeho cílem je usnadňovat studentům ČZU vstup na trh práce.  Cíle dosahuje poskytováním široké palety služeb zaměřených na osobní rozvoj, získávání relevantních informací pro kvalifikované rozhodnutí o jejich budoucí kariéře a v neposlední řadě propojuje studenty s jejich budoucími potenciálními zaměstnavateli. Více informací lze nalézt na webu či FB CC ČZU. 

CC ČZU nabízí také osobní konzultacevšem studentům a absolventům ČZU do 3 let od ukončení školy, a to na celou řadu témat:

 • kariérové poradenství
 • příprava na pohovor
 • konzultace CV, motivačního dopisu a postupu při oslovování firem
 • motivace k dokončení studia
 • profesní směřování a orientace

 

PORADENSTVÍ PRO STUDENTY FŽP

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta: Fakulta životního prostředí
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Vedoucí úseku: doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. BSc. Klára ten Donkelaar
Email: tendonkelaar@fzp.czu.cz
Telefon: +420 22438 3625
Web: Poradenství pro studenty FŽP

Provozní doba: dle předchozí telefonické či emailové dohody

Poskytované služby:

Naším posláním je poskytovat kvalitní studijní a psychologické poradenství všem studentům FŽP ČZU na individuální, skupinové a celofakultní úrovni.

Pomůžeme Vám s tímto:

 • začátek studia a orientace v novém prostředí
 • plánování studia, odkládání aneb prokrastinace
 • strategie a tipy pro efektivní učení
 • zvládání stresu, obavy ze zkoušek
 • motivace během studia
 • potíže s technologiemi aneb jak na digitální stres
 • potíže s psaním závěrečných prací
 • příprava před odjezdem a adaptace po návratu ze studia v zahraničí
 • nejistota ohledně profesní budoucnosti
 
 

PORADENSTVÍ PRO STUDENTY FLD

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta: Fakulta lesnická a dřevařská

Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

 

Vedoucí úseku: Ing. et Ing. Markéta Kalábová, Ph.D.

Email: kalabova@fld.czu.cz

Telefon: +420 22438 3751

 

Kontaktní osoba: Mgr. BSc. Klára ten Donkelaar

Email: tendonkelaar@fzp.czu.cz

Telefon: +420 22438 3625

 

Web: Poradenství pro studenty FLD

 

Provozní doba: dle předchozí telefonické či emailové dohody

 

Poskytované služby: Naším posláním je poskytovat kvalitní studijní a psychologické poradenství všem studentům FŽP ČZU na individuální, skupinové a celofakultní úrovni.

 

Pomůžeme Vám s tímto:

 • začátek studia a orientace v novém prostředí
 • plánování studia, odkládání aneb prokrastinace
 • strategie a tipy pro efektivní učení
 • zvládání stresu, obavy ze zkoušek
 • motivace během studia
 • potíže s technologiemi aneb jak na digitální stres
 • potíže s psaním závěrečných prací
 • příprava před odjezdem a adaptace po návratu ze studia v zahraničí
 • nejistota ohledně profesní budoucnosti

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.