Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 
Poradenské centrum UTB se skládá z několika subjektů: Akademická poradna poskytující psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a zahrnuje také Centrum pro studenty se specifickými potřebami, dalším subjektem je Job Centrum poskytující kariérové poradenství.
AKADEMICKÁ PORADNA UTB VE ZLÍNĚ
Adresa: Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín
Vedoucí úseku: doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská
Email: zahorovska@rektorat.utb.cz
Web: https://www.utb.cz/struktura/o-poradne
Telefon: +420 576 032 224, +420 5760 32 019
PSYCHOLOGICKÉ A PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Psychologicko-pedagogické poradenství a diagnostika: Mgr. Alice Kutnarová (poradnakutnarova@utb.cz)
Profesní diagnostika: PhDr. Jiří Hřebíček (poradnahrebicek@utb.cz)
Poskytované služby:
 psychologické poradenství
 diagnostika možných příčin studijních potíží a poradenství zaměřené na možnosti jejich nápravy
 diagnostika a poradenství zaměřené na přizpůsobování se požadavkům studia a zvládání studijní zátěže
 individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu
 řešení problémů v partnerských či jiných mezilidských vztazích
 výchovné a výukové problémy dětí
 diagnostika a poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj
 interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci)
 counselling in English for international students at TBU (exchange and degree students)
CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát
Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská
Email: zahorovska@rektorat.utb.cz
Web: https://www.utb.cz/chci-studovat/jak-studovat-bez-barier Telefon: +420 576 032 224, +420 730 553 347
Poskytované služby:
 Osobní asistence
 Adaptace studijních materiálů
 Diagnostika a metodická pomoc
 Školicí činnost
 Konzultační činnost
 Výpůjčky speciálních softwarů
43
JOB CENTRUM UTB
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát
Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská, Mgr. Marek Prokop
Email: zahorovska@rektorat.utb.cz, jobcentrum@utb.cz
Kariérní web: www.jobcentrum.utb.cz Telefon: +420 576 032 021, +420 576 032 224
Poskytované služby:
 kariérové poradenství
 poradenství v oblasti profesního směřování
 poradenství v oblasti personalistiky
 pomoc při sestavování životopisů a motivačních dopisů
 pomoc při samotném výběru zaměstnání
 dokonalý přehled zdrojů s nabídkami zaměstnání
 workshopy, koučování, sebezkušenostní aktivity
 individuální pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů
 pomoc při kontaktování potenciálních zaměstnavatelů - přípravy na vstupní pohovor
 absolventské stáže, praxe a pomoc při zprostředkování vedení BP a DP prací

Poradenské centrum UTB se skládá z několika subjektů: Akademická poradna (Psychologická poradna, Centrum pro studenty se specifickými potřebami, Sociální poradna, Právní poradna) a Job Centrum UTB.

AKADEMICKÁ PORADNA

Adresa: Růmy 4046 (U3/215), 760 01 Zlín

Vedoucí úseku: doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková
E-mail: vojteskova@utb.cz
Web: https://akademickaporadna.utb.cz/poradna/
Telefon: +420 730 553 347

 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika: Mgr. Alice Kutnarová (poradnak@utb.cz); Mgr. Eliška Hajžmanová (poradnah@utb.cz); Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC (poradnat@utb.cz)

Profesní diagnostika: PhDr. Jiří Hřebíček (profeska@ utb.cz )

Koučink: Ing. Hana Záhorovská (zahorovska@rektorat.utb.cz)

Poskytované služby:

 • Psychologické poradenství 
 • Diagnostika možných příčin studijních potíží a poradenství zaměřené na možnosti jejich nápravy 
 • Diagnostika a poradenství zaměřené na přizpůsobování se požadavkům studia a zvládání studijní zátěže 
 • Individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu 
 • Řešení problémů v partnerských či jiných mezilidských vztazích 
 • Výchovné a výukové problémy dětí 
 • Diagnostika a poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj 
 • Interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci) 
 • Counselling in english for international students at tbu (exchange and degree students)
 • Kariérní a životní koučink, koučování pro změnu 

 

CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát
Adresa: Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková
E-mail: spcentrum@utb.cz
Web: https://akademickaporadna.utb.cz/centrum/
Telefon: +420 576 032 262, +420 730 553 347 

Poskytované služby:

 • Asistenční služby
 • Adaptace studijních materiálů
 • Diagnostika a metodická pomoc
 • Školicí činnost
 • Konzultační činnost
 • Výpůjčky speciálních softwarů

 

 SOCIÁLNÍ PORADNA 

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sovišová
Adresa: Štefánikova 5670, Zlín 760 01 (U18/121)
Email: socporadna@utb.cz
Telefon: +420 576 32 878

Poskytované služby:

 • Sociální poradenství v těžkých životních situacích
 • Pomoc studentům ve finanční tísni (žádost o stipendium, žádost na OSSZ apod.)
 • Výpůjčky notebooků

 

PRÁVNÍ PORADNA

 

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Sobieská
Email: pravniporadna@utb.cz
Telefon: +420 737 542 791

Poradenství v oblasti:

 • Právního postavení studentů UTB
 • Občanskoprávní 
 • Rodinné právo 
 • Pracovněprávní
 • Při zahajování podnikání
 • Ochrany duševního vlastnictví


JOB CENTRUM UTB

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Vedoucí úseku: Ing. Hana Záhorovská

Email: zahorovska@rektorat.utb.cz
Telefon: +420 724 434 559 

 

Kariérní poradce: Mgr. Marek Prokop

Email: jobcentrum@utb.cz

Telefon: +420 576 032 021 

 

Kariérní web: https://jobcentrum.utb.cz/

Poskytované služby:

 • Poradenství v oblasti profesního směřování
 • Poradenství v oblasti personalistiky
 • Pomoc při sestavování životopisů a motivačních dopisů
 • Pomoc při samotném výběru zaměstnání
 • Dokonalý přehled zdrojů s nabídkami zaměstnání
 • Workshopy, koučování, sebezkušenostní aktivity
 • Individuální pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů
 • Pomoc při kontaktování potenciálních zaměstnavatelů - přípravy na vstupní pohovor  
 • Absolventské stáže, praxe a pomoc při zprostředkování vedení BP a DP prací
 • Mentorink

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.