Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 
Poradenské centrum UTB se skládá z několika subjektů: Akademická poradna poskytující psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a zahrnuje také Centrum pro studenty se specifickými potřebami, dalším subjektem je Job Centrum poskytující kariérové poradenství.
AKADEMICKÁ PORADNA UTB VE ZLÍNĚ
Adresa: Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín
Vedoucí úseku: doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská
Email: zahorovska@rektorat.utb.cz
Web: https://www.utb.cz/struktura/o-poradne
Telefon: +420 576 032 224, +420 5760 32 019
PSYCHOLOGICKÉ A PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Psychologicko-pedagogické poradenství a diagnostika: Mgr. Alice Kutnarová (poradnakutnarova@utb.cz)
Profesní diagnostika: PhDr. Jiří Hřebíček (poradnahrebicek@utb.cz)
Poskytované služby:
 psychologické poradenství
 diagnostika možných příčin studijních potíží a poradenství zaměřené na možnosti jejich nápravy
 diagnostika a poradenství zaměřené na přizpůsobování se požadavkům studia a zvládání studijní zátěže
 individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu
 řešení problémů v partnerských či jiných mezilidských vztazích
 výchovné a výukové problémy dětí
 diagnostika a poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj
 interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci)
 counselling in English for international students at TBU (exchange and degree students)
CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát
Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská
Email: zahorovska@rektorat.utb.cz
Web: https://www.utb.cz/chci-studovat/jak-studovat-bez-barier Telefon: +420 576 032 224, +420 730 553 347
Poskytované služby:
 Osobní asistence
 Adaptace studijních materiálů
 Diagnostika a metodická pomoc
 Školicí činnost
 Konzultační činnost
 Výpůjčky speciálních softwarů
43
JOB CENTRUM UTB
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát
Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská, Mgr. Marek Prokop
Email: zahorovska@rektorat.utb.cz, jobcentrum@utb.cz
Kariérní web: www.jobcentrum.utb.cz Telefon: +420 576 032 021, +420 576 032 224
Poskytované služby:
 kariérové poradenství
 poradenství v oblasti profesního směřování
 poradenství v oblasti personalistiky
 pomoc při sestavování životopisů a motivačních dopisů
 pomoc při samotném výběru zaměstnání
 dokonalý přehled zdrojů s nabídkami zaměstnání
 workshopy, koučování, sebezkušenostní aktivity
 individuální pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů
 pomoc při kontaktování potenciálních zaměstnavatelů - přípravy na vstupní pohovor
 absolventské stáže, praxe a pomoc při zprostředkování vedení BP a DP prací

Poradenské centrum UTB se skládá z několika subjektů: Akademická poradna poskytující psychologické a pedagogicko-psychologické poradenství a zahrnuje také Centrum pro studenty se specifickými potřebami, dalším subjektem je Job Centrum poskytující kariérové poradenství.

AKADEMICKÁ PORADNA

Adresa: Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín

Vedoucí úseku: doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská
E-mail: zahorovska@rektorat.utb.cz
Web: https://jobcentrum.utb.cz
Telefon: +420 576 032 224, +420 5760 32 019

 

PSYCHOLOGICKÉ A PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologicko-pedagogické poradenství a diagnostika: Mgr. Alice Kutnarová (poradnak@utb.cz), Mgr. Pavla Titěrová, MAMFC (poradnat@utb.cz)
Profesní diagnostika: PhDr. Jiří Hřebíček (profeska@utb.cz)

Poskytované služby:

 • psychologické poradenství
 • diagnostika možných příčin studijních potíží a poradenství zaměřené na možnosti jejich nápravy
 • diagnostika a poradenství zaměřené na přizpůsobování se požadavkům studia a zvládání studijní zátěže
 • individuální psychologické poradenství při problémech trvalejšího rázu
 • řešení problémů v partnerských či jiných mezilidských vztazích
 • výchovné a výukové problémy dětí
 • diagnostika a poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj
 • interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci)
 • counselling in English for international students at TBU (exchange and degree students)

 

CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát
Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Gabriela Vojtěšková
E-mail: spcentrum@utb.cz
Web: https://www.utb.cz/ssp/
Telefon: +420 576 032 462, +420 730 553 347

Poskytované služby:

 • Osobní asistence
 • Adaptace studijních materiálů
 • Diagnostika a metodická pomoc
 • Školicí činnost
 • Konzultační činnost
 • Výpůjčky speciálních softwarů

 

JOB CENTRUM UTB

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát
Adresa: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba: Ing. Hana Záhorovská, Mgr. Marek Prokop
E-mail: zahorovska@rektorat.utb.cz, jobcentrum@utb.cz
Kariérní web: www.jobcentrum.utb.cz

Telefon: +420 576 032 021, +420 576 032 224

Poskytované služby:

 • kariérové poradenství
 • poradenství v oblasti profesního směřování
 • poradenství v oblasti personalistiky
 • pomoc při sestavování životopisů a motivačních dopisů
 • pomoc při samotném výběru zaměstnání
 • dokonalý přehled zdrojů s nabídkami zaměstnání
 • workshopy, koučování, sebezkušenostní aktivity
 • individuální pomoc při vyhledávání vhodných zaměstnavatelů
 • pomoc při kontaktování potenciálních zaměstnavatelů - přípravy na vstupní pohovor
 • absolventské stáže, praxe a pomoc při zprostředkování vedení BP a DP prací

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode