Asociace vysokoškolských poradců, z.s.

Sídlo asociace:
Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77  Brno - město

Poštovní adresa:
Asociace vysokoškolských poradců, z. s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36  Praha 6

IČO: 227 36 689
DIČ: CZ 22736689

Číslo účtu: 2500211575/2010 (FIO banka, a.s.)

Členové rady Asociace vysokoškolských poradců

zvoleni valnou hromadou dne 24. ledna 2017, v abecedním pořadí:

 

    Mgr. Barbora Čalkovská - Předseda
    České vysoké učení technické v Praze
    Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
    E-mail: calkovska@elsa.cvut.cz

 

   Ing. Tereza Pekařová
   České vysoké učení technické v Praze 
   Centrum informačních a poradenských služeb
   E-mail: tereza.pekarova@cvut.cz

 

     RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová - 2. místopředseda 
    Univerzita Karlova v Praze
    Kariérní a poradenské centrum Matematicko-fyzikální fakulty
    E-mail: solcova@dekanat.mff.cuni.cz


    Mgr. Šárka Karmazínová - 1. místopředseda
    Masarykova univerzita
    Kariérní centrum
    E-mail: karmazinova@rect.muni.cz

 

    Mgr. Ing. Lenka Malinová - Tajemník
    E-mail: malina.lenka@gmail.com

    t.č. mateřská, resp. rodičovská dovolená
 

 

    Mgr. Veronika Motlová
    Vysoká škola ekonomická v Praze
    Katedra manažerské psychologie a sociologie/ Rozvojové a poradenské centrum
    E-mail: veronika.motlova@vse.cz

 

   Mgr. Magda Shymon 
   Vysoké učení technické v Brně
   Institut celoživotního vzdělávání
   E-mail: magdashymon@lli.vutbr.cz

Kontaktujte nás

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz či připomínku anebo nám chcete jen napsat, neváhejte a napište nám.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2018 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode