Asociace vysokoškolských poradců, z.s.

Sídlo asociace:
Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Žerotínovo nám. 617/9, 602 00  Brno - město

E-mail: rada@asociacevsp.cz

Poštovní adresa:
Asociace vysokoškolských poradců, z. s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36  Praha 6

IČO: 227 36 689

Číslo účtu: 2500211575/2010 (FIO banka, a.s.)

Členové rady Asociace vysokoškolských poradců

zvoleni Valnou hromadou dne 31. ledna 2022, v abecedním pořadí:

 

    Mgr. Barbora Čalkovská | Předsedkyně
    České vysoké učení technické v Praze
    Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
    E-mail: barbora.calkovska@cvut.cz

 

    Ing. Jan Hajíček (zvolen 31/01/2023)

    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

    Poradenské a kariérní centrum

    E-mail: jan.hajicek@vscht.cz

 

    Mgr. Alena Krejčí | Tajemnice & Fakturace

    Mendelova univerzita v Brně

    Poradenské a profesní centrum, Institut celoživotního vzdělávání

    E-mail: alena.krejci@mendelu.cz

 

    Mgr. Veronika Motlová, Ph.D. | Správce webu
    Vysoká škola ekonomická v Praze
    Katedra manažerské psychologie a sociologie
    E-mail: veronika.motlova@vse.cz

 

    Mgr. Alena Krejčí

    Mendelova univerzita v Brně

    Poradenské a profesní centrum, Institut celoživotního vzdělávání

    E-mail: alena.krejci@mendelu.cz

    Ing. Hana Záhorovská | 1. místopředsedkyně

    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

    Job Centrum 

    E-mail: zahorovska@utb.cz

 

Kontaktujte nás

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz či připomínku anebo nám chcete jen napsat, neváhejte a napište nám.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.