Univerzita Pardubice

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FES UPCE
Škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Vedoucí úseku: Ivana Veselá,
Kontaktní osoba: Ivana Veselá, Jan Mandys
Telefon: +420 466 036 454
Email: ipc.fes@upce.cz
Web: www.upce.cz/fes/ipc.html
Provozní doba: 7.30 – 15.30 hod
(další termíny možné po předchozí domluvě)
Poskytované služby:
 studijně-informační poradenství,
 poradenství pro středoškolskou mládež (příprava středoškoláků ke studiu),
 profesní poradenství.
INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PŘI FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UPCE
Škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Filozofická fakulta
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Vedoucí úseku: Martina Kleinová
Kontaktní osoba: Martina Kleinová
Telefon: +420 466 036 224
Email: ipc.ff@upce.cz
Poskytované služby:
 studijně-orientační poradenství,
 profesní poradenství.
AKADEMICKÁ PORADNA UNIVERZITY PARDUBICE APUPA
Škola: Univerzita Pardubice
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice
Kontaktní pracovník poradny: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.,
Michal Krch
Telefon:+420 466 036 714, +420 606 766 343, 420 601 586 745 E-mail : Zdenka.Sandorova@upce.cz,
poradna@upce.cz
Web: https://www.upce.cz/studium/handicap/poradna-apupa.html
Poskytované služby:
 nabízí podporu, pomoc a poradenství všem studentům se speciálními vzdělávacími potřebami i uchazečům,
 individuální konzultace a skupinové aktivity,
 studijní, psychologické, sociální a profesní poradenství.

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UPCE

Škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Adresa: Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vedoucí úseku: Ivana Veselá
Kontaktní osoba: Ivana Veselá
Telefon: +420 466 036 454
Email: ivana.vesela@upce.cz
Web: www.upce.cz/fes/ipc.html

Provozní doba: 7.30 – 15.30 hod
(další termíny možné po předchozí domluvě)

Poskytované služby:

 • studijně-informační poradenství,
 • poradenství pro středoškolskou mládež (příprava středoškoláků ke studiu),
 • profesní poradenství.

 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FAKULTA FILOZOFICKÁ UPCE

Škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Filozofická fakulta
Adresa: Studentská 84, 532 10 Pardubice

Vedoucí úseku: Ing. Jan Pražák
Kontaktní osoba: Ing. Jan Pražák
Telefon: +420 466 036 224
E-mail: jan.prazak@upce.cz

Poskytované služby:

 • studijně-orientační poradenství,
 • profesní poradenství.

 

AKADEMICKÁ PORADNA UNIVERZITY PARDUBICE APUPA

Škola: Univerzita Pardubice
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice

Kontaktní osoba: Barbora Modlíková, Mgr. Alena Feige
Telefon: +420 466 036 082, +420 466 036 434
E-mail: barbora.modlikova@upce.cz, alena.feige@upce.cz
Web: www.upce.cz/studium/handicap/poradna-apupa.html

Poskytované služby:

 • Individuální poradenství - psychologické, psychoterapeutické, krizová intervence, psychosociální, sociální
 • Skupinové aktivity - seberozvojové skupiny a kurzy, přednášky, psychohygiena, techniky zvládání zátěžových situací
 • Poradenská linka

 

KARIÉRNÍ CENTRUM UNIVERZITY PARDUBICE

Škola: Univerzita Pardubice
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice

Kontaktní osoba: Ing. Helena Volejníková
Telefon:+420 466 036 138
E-mail : helena.volejnikova@upce.cz, karierni@upce.cz
Web: www.upce.cz/karierko

Poskytované služby:

 • Kariérní poradenství
 • Kurzy, tréninky, worskhopy
 • Koučink
 • Spolupráce se zaměstnavateli
 
 

CENTRUM ALMA UNIVERZITY PARDUBICE

Škola: Univerzita Pardubice
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice

Kontaktní osoba: Barbora Modlíková, Mgr. Alena Feige
Telefon: +420 466 036 082, +420 466 036 434
E-mail: barbora.modlikova@upce.czalena.feige@upce.cz
Web: www.upce.cz/studium/handicap/alma.html

Poskytované služby:

 • Speciálně-pedagogické poradenství
 • Podpora při studiu a realizace opatření na vyrovnání podmínek studentů a uchazečů se zdravotním znevýhodněním
 • Konzultace vhodnosti studijního oboru
 • Zapůjčení kompenzačníh pomůcek
 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.