Mendelova univerzita v Brně

PORADENSKÉ CENTRUM PRO STUDENTY MENDELU
Škola: Mendelova univerzita v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kadlecová
Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Telefon: +420 545 135 229
+420 545 135 227
Email: petra.kadlecova@mendelu.cz
alena.krejci@mendelu.cz
pcentrum@mendelu.cz
Web: www.icv.mendelu.cz
Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové dohody
Poskytované služby:
ODBORNÉ PORADENSTVÍ MENDELU
Kontaktní osoba: dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Telefon: +420 545 133 155
Email: zdhav@mendelu.cz
Provozní doba: středa 8.00 – 12.00, Blok A, 4. patro
Další odborní pracovníci - kontakt:
www.icv.mendelu.cz/cz/poradenske_centrum/odborne_poradenstvi/odborne_poradnestvi_kontakt
 
PROFESNÍ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ MENDELU
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kadlecová – psycholog (budova E, 3. patro)
Telefon: + 420 545 135 229
Email: petra.kadlecova@mendelu.cz

PORADENSKÉ A PROFESNÍ CENTRUM

Škola: Mendelova univerzita v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Telefon: +420 545 135 227

Email: alena.krejci@mendelu.cz
pcentrum@mendelu.cz

Web: https://icv.mendelu.cz/ppc

Provozní doba: dle předchozí telefonické či e-mailové dohody

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.