Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

CENTRUM PODPORY STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa: Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

Vedoucí úseku a kontaktní osoba:
Mgr. Zdeněk Toušek
Email: tousekz@jcu.cz
Telefon: +420 723 014 012
Web: centrumssp.jcu.cz
Provozní doba: pondělí - pátek 08:00 - 15:30

Poskytované služby:

 • Centrum poskytuje podpůrné a poradenské služby studentům a  uchazečům o studium se specifickými potřebami.
 

VYSOKOŠKOLSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Pedagogická fakulta
Adresa: Jeronýmova 200/10 (budova Pedagogické fakulty JU), 370 01 České Budějovice

Vedoucí úseku: Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.
Telefon: +420 387 773 368, +420 608 912 170
Email: zbajgarova@pf.jcu.cz
Web: www.pf.jcu.cz/structure/poradna

Provozní doba: pondělí – pátek dle domluvy s konkrétním pracovníkem

Poradna poskytuje psychologické poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům a jejich rodinným příslušníkům, absolventům i zaměstnancům JU při řešení problémů:

 • studijních – adaptace na vysokoškolské studium, pomoc při studijních nesnázích, zjišťování studijních předpokladů, informace o studijních návaznostech,
 • osobních – sebepoznávání a seberealizace, pomoc při řešení různých psychických obtíží, v partnerských vztazích, při zvládání závislostí,
 • profesních – pomoc v otázkách uplatnění na trhu práce, při vyplňování vstupních dotazníků a instruktáže pro vstupní rozhovor,
 • podle potřeby zprostředkovává případně i potřebné kontakty s dalšími odborníky nebo pracovišti.

 

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Zemědělská fakulta
Adresa: Studentská 13, 370 05 České Budějovice

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
Telefon: +420 389 032440
Email:  zsterba@zf.jcu.cz
Web: www.zf.jcu.cz

Provozní doba: po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Poskytované služby:

 • poradenské pracoviště působí v rámci fakulty a nabízí nejen studijní orientaci pro uchazeče o studium a studenty, ale také profesní poradenství,
 • pořádání Dne otevřených dveří při ZF JU, pravidelná prezentace na veletrhu Gaudeamus, stálý kontakt s českými i zahraničními firmami a podílení se na grantech,
 • jako metody práce využívá poradenský úsek semináře, workshopy, jednotný elektronický systém, účast na veletrzích a tištěnou propagaci,
 • cílovými skupinami jsou uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, studijní oddělení fakulty a zahraniční uchazeči o studium,
 • nástrojem propagace je především fakultní web, web poradenského pracoviště,
 • tištěné letáky a upoutávky ke stálým službám i jednorázovým akcím,
 • aktivity profesního poradenství se zaměřují formou rozhovoru především na uchazeče o studium.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.