Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

VYSOKOŠKOLSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Pedagogická fakulta
Adresa: Jeronýmova 200/10 (budova Pedagogické fakulty JU), 370 01 České Budějovice

Vedoucí úseku: PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.
Kontaktní osoba: PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.
Telefon: +420 387 773 364, +420 777 562 267
Email: fabramcuk@pf.jcu.cz
Web: www.pf.jcu.cz/structure/poradna

Provozní doba: pondělí – pátek dle domluvy s konkrétním pracovníkem

Poradna poskytuje psychologické poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům a jejich rodinným příslušníkům, absolventům i zaměstnancům JU při řešení problémů:

 • studijních – adaptace na vysokoškolské studium, pomoc při studijních nesnázích, zjišťování studijních předpokladů, informace o studijních návaznostech,
 • osobních – sebepoznávání a seberealizace, pomoc při řešení různých psychických obtíží, v partnerských vztazích, při zvládání závislostí,
 • profesních – pomoc v otázkách uplatnění na trhu práce, při vyplňování vstupních dotazníků a instruktáže pro vstupní rozhovor,
 • podle potřeby zprostředkovává případně i potřebné kontakty s dalšími odborníky nebo pracovišti.

 

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Zemědělská fakulta
Adresa: Studentská 13, 370 05 České Budějovice

Vedoucí úseku: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
Telefon: +420 389 032440
Email:  zsterba@zf.jcu.cz
Web: www.zf.jcu.cz

Provozní doba: po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Poskytované služby:

 • poradenské pracoviště působí v rámci fakulty a nabízí nejen studijní orientaci pro uchazeče o studium a studenty, ale také profesní poradenství,
 • pořádání Dne otevřených dveří při ZF JU, pravidelná prezentace na veletrhu Gaudeamus, stálý kontakt s českými i zahraničními firmami a podílení se na grantech,
 • jako metody práce využívá poradenský úsek semináře, workshopy, jednotný elektronický systém, účast na veletrzích a tištěnou propagaci,
 • cílovými skupinami jsou uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, studijní oddělení fakulty a zahraniční uchazeči o studium,
 • nástrojem propagace je především fakultní web, web poradenského pracoviště,
 • tištěné letáky a upoutávky ke stálým službám i jednorázovým akcím,
 • aktivity profesního poradenství se zaměřují formou rozhovoru především na uchazeče o studium.

 

 

CENTRUM PODPORY STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa: Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

Kontaktní osoby:
Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.
Email: rprazdna@jcu.cz
Telefon: + 420 605 280 922

Mgr. Zdeněk Toušek (vedoucí centra)
Email: tousekz@jcu.cz
Telefon: +420 723 014 012

Poskytované služby studentům:

 • pomoc při řešení problémů při studiu,
 • pomoc při zajištění přístupnosti prostředí,
 • technická podpora při zajišťování a zprostředkování studijních materiálů (digitalizace tištěných dokumentů, tisk, tisk v Braillově písmu, kopírování, pořizování audio a video dokumentů),

Poskytované služby uchazečům:

 • informace o možnostech studia,
 • informace o možnostech ubytování a dalších podpůrných službách,
 • přizpůsobení přijímacích zkoušek,

Poskytované služby pedagogickým pracovníkům:

 • poradenství a konzultace v záležitostech souvisejících se studiem studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomoc při komunikaci se studenty se zdravotním postižením, atd.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2019 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode