Emoce u klientů

V rámci workshopu "Emoce u klientů", který proběhl pod vedením Markéty Rakové v pondělí, 23. ledna 2023 od 13.00 hodin v Praze jsme se  společně podívali na to, jak reagovat na pláč, strach, hněv a jiné emoční projevy klientů v rámci rozhovoru. Řekli jsme si, jak pozorněji vnímat, to, co prožívají a umět si to „přečíst“ ze signálů, které k nám vysílají. 

Věnovali jsme se i praktickým tipům, které můžeme klientům doporučit k lepšímu zvládání jejich emocí v náročných situacích (při zkouškách, konfliktech apod.).

Šlo o workshop, kdy jsme navzájem sdíleli techniky, které v těchto případech používáme, abychom se vzájemně obohatili a mohli si rozšířit rejstřík svých nástrojů. Zabývali jsme se emočně vypjatými reakcemi běžných studentů, tj. těch, kteří nemají diagnostikované psychické obtíže a nepůjde ani o krizovou intervenci.

  

Během sdílení se účastnice shodly na potřebě věnovat se zvlášť tématu průběhu poradenského procesu a emocím v něm se zahraničními studenty a studenty jiných národností v českých i zahraničních programech.

Na toto téma naplánuje AVŠP samostatné setkání.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.