Jak opravdu naučit studenty učit se?

V pondělí 29. března 2021 proběhne od 13:30 do 17:00 hodin workshop pro členy AVŠP na téma "Jak OPRAVDU naučit studenty učit se" s Veronikou Matějkovou (Poradenské centrum MENDELU) a Janou Pechancovou (Středisko ELSA, ČVUT). Na workshop bude navazovat druhé setkání, které proběhne ve stejný čas v úterý, 6. dubna 2021. Workshopy je možné absolvovat i samostatně.
 
  • První workshop - pondělí 29. března 2021: Projdeme si procesem mapování silných a slabých stránek studijních kompetencí našich studentů. Zaměříme se na oblasti, které je vhodné prozkoumat, abychom mohli dobře nastavit cíl spolupráce se studentem. Důraz bude také kladen na obecné podmínky ke studiu, a to s ohledem na současnou distanční formu výuky. Řekneme si, jak je vhodné uzpůsobit prostředí kolem sebe a proč se předem věnovat přípravě, stanovení priorit a dalšímu velmi důkladně. Závěrem tohoto setkání se budeme věnovat vhodnému rozložení času při učení.
  • Druhý workshop - úterý 6. dubna 2021: Seznámíme vás se strategií SQ3R, která vede studenty k systematické práci s texty. Každý účastník workshopu si jednotlivé kroky této strategie vyzkouší a na závěr dostane podpůrné studijní materiály shrnující veškeré důležité informace. Bude tedy umět strategii SQ3R nejen používat, ale i předávat svým studentům. V druhé polovině workshopu vám ukážeme paměťové techniky, které se nám osvědčily s našimi studenty. Vše okomentujeme s ohledem na současné kolísající studijní kompetence a nízkou akademickou účinnost vysokoškoláků. Na samotný závěr proběhne společné shrnutí a diskuze nad vaší praxí.

 

Mgr. Veronika Matějková | V Poradenském a profesním centru MENDELU se věnuje rozvoji učebních strategií studentů, zjednodušeně řečeno učí studenty učit se a přemýšlet o učení. Prošla školením Feuersteinova instrumentálního obohacování a tyto znalosti nyní využívá při vedení doučovacího kroužku v Salesiánském středisku mládeže. Stála u zrodu myšlenky vytvořit nástroj, který naučí vysokoškolské studenty s dyslexií lépe přistupovat k učení. Při její spolupráci s DYS-centrem Praha pak vznikl unikátní program „Já na to mám! pro VŠ“, který je přizpůsobený vysokoškolákům a umí reagovat na jejich individuální potřeby.

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová | Zajišťuje podporu a služby pro studenty se specifickými poruchami učení ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, mimoto pracuje s mladšími klienty v DYS-centru Praha. Zabývá se přístupností studia, inkluzí především žáků se specifickými poruchami učení. Věnuje se také šíření dynamického přístupu k testování i rozvojové práci se studenty, k čemuž se pojí i šíření povědomí o efektivních studijních strategiích.

 

 Registrace byla již pozastavena. 

Cena pro účastníky workshopu mimo členy AVŠP je ve výši Kč 500,-. Platba proběhne převodem na účet na základě vystavené faktury.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2021 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode