Jak opravdu naučit studenty učit se?

V pondělí 29. března 2021 proběhl od 13:30 do 17:00 hodin workshop pro členy AVŠP na téma "Jak OPRAVDU naučit studenty učit se" s Veronikou Matějkovou (Poradenské centrum MENDELU) a Janou Pechancovou (Středisko ELSA, ČVUT). Na workshop navazovalo druhé setkání, které proběhlo v úterý, 6. dubna 2021. 
 
  • První workshop - pondělí 29. března 2021: Prošli jsme procesem mapování silných a slabých stránek studijních kompetencí našich studentů. Zaměřili jsme se na oblasti, které je vhodné prozkoumat, abychom mohli dobře nastavit cíl spolupráce se studentem. Důraz byl také kladen na obecné podmínky ke studiu, a to s ohledem na současnou distanční formu výuky. Řekli jsme si, jak je vhodné uzpůsobit prostředí kolem sebe a proč se předem věnovat přípravě, stanovení priorit a dalšímu velmi důkladně. Závěrem tohoto setkání jsme se věnovali vhodnému rozložení času při učení.
  • Druhý workshop - úterý 6. dubna 2021: Seznámili jsme se se strategií SQ3R, která vede studenty k systematické práci s texty. Každý účastník workshopu si jednotlivé kroky této strategie vyzkoušel a na závěr dostal podpůrné studijní materiály shrnující veškeré důležité informace. Strategii SQ3R jsme se naučili nejen používat, ale i předávat svým studentům. Vše bylo okomentováno s ohledem na kolísající studijní kompetence a nízkou akademickou účinnost vysokoškoláků.

Shrnutí a výstupy jsou Vám k dispozici na našich stránkách.

 

Mgr. Veronika Matějková | V Poradenském a profesním centru MENDELU se věnuje rozvoji učebních strategií studentů, zjednodušeně řečeno učí studenty učit se a přemýšlet o učení. Prošla školením Feuersteinova instrumentálního obohacování a tyto znalosti nyní využívá při vedení doučovacího kroužku v Salesiánském středisku mládeže. Stála u zrodu myšlenky vytvořit nástroj, který naučí vysokoškolské studenty s dyslexií lépe přistupovat k učení. Při její spolupráci s DYS-centrem Praha pak vznikl unikátní program „Já na to mám! pro VŠ“, který je přizpůsobený vysokoškolákům a umí reagovat na jejich individuální potřeby.

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová | Zajišťuje podporu a služby pro studenty se specifickými poruchami učení ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, mimoto pracuje s mladšími klienty v DYS-centru Praha. Zabývá se přístupností studia, inkluzí především žáků se specifickými poruchami učení. Věnuje se také šíření dynamického přístupu k testování i rozvojové práci se studenty, k čemuž se pojí i šíření povědomí o efektivních studijních strategiích.

 

 Registrace byla již pozastavena. 

Cena pro účastníky workshopu mimo členy AVŠP je ve výši Kč 500,-. Platba proběhne převodem na účet na základě vystavené faktury.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2021 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode