Komunikace poradenských center

Ve středu 31. května proběhl v Brně celodenní seminář, jehož cílem byla podpora efektivní komunikace poradenských/ kariérních center vysokých škol, praktické tipy a triky, jak budovat brand centra a zvyšovat povědomí o pracovišti v akademickém prostředí.

Hlavním tématem byl content marketing, jak oslovit a zaujmout cílovou skupinu na základě obsahu. Čas byl věnován nástrojům, možnostem a způsobům šíření obsahu v prostředí vysokých škol (se zaměřením na online komunikaci), představeny byly i vhodné aplikace, usnadňující práci.

Druhá část semináře byla o praktických ukázkách komunikačních kanálů kariérního centra MU (KC) s příklady dobré praxe.

V závěru setkání byl prostor pro osvojení si nabytých znalostí z celého dne při práci ve skupinách.

Lektor:
Ing. Jitka Štenlcová má zkušenosti s marketingem jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. Působila na Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde vyučovala předměty Marketingová komunikace a Propagace a média. Aktuálně je manažerkou marketingu Kariérního centra Masarykovy univerzity a je zodpovědná za marketingovou komunikaci, PR a brand KC. Vede marketingový tým Veletrhu pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.