Konference AVŠP 2017 již proběhla!

Děkujeme za Vaší účast na konferenci ve dnech 21. - 22. září 2017 v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové!

Hlavním cílem konference bylo vytvořit prostor pro sdílení a prezentaci práce poradenských pracovišť vysokých škol, vytváření kooperačních vazeb mezi jednotlivými poradci a pracovišti, diskuze aktuálních trendů vysokoškolského poradenství.

      

Již nyní se těšíme na další setkání s Vámi, právě třeba na námi pořádaných akcích.
 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.