Koučinkem proti předčasnému ukončení studia

Hlavním cílem setkání bylo sdílet strategie, jak působit na motivaci studentů, aby předčasně neopouštěli studium a dotáhli své snažení do konce. Prozkoumali jsme různé možnosti, jak s nimi pracovat pomocí koučovacích postupů a technik. Koučování je založeno na filosofii, že kouč pomáhá koučovanému najít jeho vlastní cestu k řešení problémů. Pomáhá mu objevit skryté vnitřní zdroje (o kterých možná ani nevěděl, že je má), aby překonal obtíže. Prvky koučování se proto dají úspěšně využít při práci se studenty, kteří se dostali do (studijní) krize a uvažují o ukončení studia. Ukázali jsme si několik postupů, které můžeme v takovém „motivačním“ pohovoru použít, co je dobré spíše dělat a čeho se spíše vyvarovat. Prozkoumali jsme možnosti a meze takovéhoto aplikovaného koučování. Seminář se skládal z výkladové a praktické části, byl zaměřen na konkrétní náměty a doporučení.

Lektor:
Mgr. Jakub Švec má zkušenosti jako lektor, kouč, supervizor, facilitátor i učitel. Díky své studijní specializaci se od vysoké školy zabývá osobnostním a sociálním rozvojem (od sebeřízení, přes práci se skupinou – od komunikace, asertivity, vyjednávání, vedení lidí, lektorské dovednosti, až po prevenci šikany). Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Absolvoval také 500 hodinový sociálně-psychologický výcvik se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2018 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode