Základy krizové intervence

V návaznosti na seminář o duševním zdraví studentů jsme nabízeli kurz Základy krizove intervence, který proběhl v pondělí, 25. listopadu 2019 od 9:00 do 15:00 hodin v prostorách Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6. Kurz nabídl účastníkům možnost nahlédnout a vyzkoušet si, jak přistupovat k člověku v krizi, k lidem v náročné životní situaci. V průběhu setkání zazněla témata:
 
  • Náhled na problematiku jednání člověka v krizi.
  • Metody vedoucí k emoční stabilizaci člověka v krizi. 
  • Postupy krizové intervence.
  • Strategie zvládání akutních krizových situací.


Mgr. Anna Jelínková (roz.Vojtíšková) | psycholog, psychoterapeut
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V problematice krizové intervence se pohybuje od roku 2011, a to jako konzultant Linky bezpečí. Posledních pět let je intervizorem, vedoucím týmu směny na Lince bezpečí a lektorem kurzů krizové intervence. V této oblasti se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence, Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci Linka bezpečí. Mimo jiné absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii. Pracovala několik let jako školní psycholog na ZŠ, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými, část její klientely tvoří studenti VŠ. 

Mgr. et Mgr. Lucie Čelikovská | vedoucí Centra Hladina, psycholog, psychoterapeut, supervizor
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze. V průběhu času absolvovala výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v Gestalt terapii, výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo (bodypsychoterapie). Styl její práce je formován různorodou pracovní zkušeností: v resortu zdravotnictví – Klinika rehabilitačního lékařství VFN v Praze, výuka na 1. LF UK, externí přednášející 2.LF UK, spolupráce s IPVZ, s odbornými společnostmi pro dětské lékaře; v resortu školství – 10 let výuka na MFF UK, supervize školních psychologů,ŠPP, pedagogických sborů, supervize pracovníků PPP, spolupráce s ČZU, VŠCHT; v resortu sociálních služeb – týmová a případová supervize, supervize dobrovolníků. Mimo jiné působila jako externí expertní poradce MPSV v rámci projektů Právo na dětství.

Kurz byl pro členy AVŠP zdarma, pro nečleny byla stanoveno kurzovné ve výši Kč 500,- k zaplacení na místě konání.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.