Kurz krizové intervence AVŠP

S krizí se může potkat kdokoli z nás... a proto jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout kurz krizové intervence "Práce se studentem v krizi", který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Centrem Hladina. Kurz obsahuje čtyři různá 7hodinová setkání, která probíhají vždy od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, a to v následujících termínech:
 
 • pátek, 24. dubna 2020
 • pátek, 22. května 2020
 • pátek, 18. září 2020
 • pátek, 16. října 2020

Kurz je otevřen pro 6 až 12 účastníků z řad členské základny AVŠP. Účastníci mají povinnost absolvovat všechna setkání, do kurzu není možné přistoupit dodatečně anebo absolvovat jen určitou část.

Cena za kurz (4 x 7 hodin) pro členy AVŠP je určena ve výši Kč 2.000,-. Platba po potvrzení přijetí přihlášky na účet AVŠP.

Již nyní se můžete registrovat na našich stránkách, a to do úterý, 31. března 2020.

 

Studium na vysoké škole je provázeno různými situace, které jsou pro studenty nové a náročné – adaptace na novou školu, nároky v podobě zvládnutí velkého množství zkoušek atd. Dostat do krize se může dostat každý … 

 • Již jste se setkali s někým v krizi?
 • Běžné postupy nefungovaly?
 • Racionální důvody byly odmítnuty?
 • Zaskočilo Vás to?
 • Bojíte se, že si nebudete vědět rady?

 

Tento kurz vám nabídne

 • Metody vedoucí k emoční stabilizaci člověka v krizi. 
 • Postupy krizové intervence.
 • Strategie zvládání akutních krizových situací.
 • Náhled na problematiku jednání člověka v krizi.

 

Obsah

 • Teoretický rámec krize a krizové intervence.
 • Seznámení se se způsoby krizové intervence a praktickými postupy na základě příkladů a kazuistik.
 • Teorie a metody stabilizace člověka v krizi.
 • Specifické náročné situace související se studiem na VŠ.
 • Aktivní, praktické vyzkoušení metod a způsobů krizové intervence.
 • Téma péče o sebe sama při poskytování krizové intervence.

 

Kurz je zaměřen na získání a upevnění kompetencí v práci se studenty v náročný životních situací situacích. Účastníci získají dovednosti, kterými mohou studenty stabilizovat a zabránit dalšímu rozvinutí krizového stavu. Celý kurz bude veden tak, aby si účastník mohl odnést teoretické znalosti a také praktickou zkušenost z práce s klientem v krizi (získané teoretické znalosti budou aplikovány v modelových situacích). 

 

Lektorky

Mgr. Kristina Sarisová, Centrum Hladina | Absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze a bakalářské studium sociologie na FF UHK. Je frekventantkou výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii IAPSA, nyní v supervizi. Prošla výcvikem v somatickém koučování pod záštitou Českého institutu biosyntézy, kurzem v motivačních rozhovorech a v biodynamických masážích. Jako dobrovolník působila v občanském sdružení Anabell a v internetové poradně pro ženy Trustframe. Profesní zkušenosti si rozšiřovala formou stáží a praxí: na detoxikačním oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, u Policie ČR a na OB klinice, která se zabývá léčbou obezity. Od roku 2015 pracuje v oblasti lidských zdrojů. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou a psychoterapeutickou práci s dospělými. Pravidelně publikuje v online magazínu Psychologie.cz.

Mgr. Anna Jelínková (roz. Vojtíšková), Centrum Hladina | Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V problematice krizové intervence se pohybuje od roku 2011, a to jako konzultant Linky bezpečí. Posledních pět let je intervizorem, vedoucím týmu směny na Lince bezpečí a lektorem kurzů krizové intervence. V této oblasti se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence, Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci Linka bezpečí. Mimo jiné absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii. Pracovala několik let jako školní psycholog na ZŠ, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými, část její klientely tvoří studenti VŠ.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode