Nové možnosti práce s cílovou skupinou studentů s PAS

Setkání s tématem „Nové možnosti práce s cílovou skupinou studentů s PAS“ proběhlo v pondělí,  30. října 2017 od 10 do 13 hodin v prostorách CIPS ČVUT v Praze.

Setkání moderovali Barbora Čalkovská (ELSA ČVUT) a Zdeněk Toušek (Centrum podpory SSP JČU) a zúčastnilo se 11 členů AVŠP.

Program

  • Shrnutí dosavadních aktivit pro cílovou skupinu 
  • Poradenství x služby pro studenty s PAS
  • Informace z aktuálního dění na VŠ v ČR 
  • Možné spolupracující organizace 
  • Náměty na další aktivity

 

Souhrn z pracovního setkání

Účastníci se shodli na následujícím:

  • Zpracování materiálů pro zajištění informovanosti o studiu osob s PAS

Materiály budou určeny uchazečům o studium s PAS a jejich rodičům či opatrovníkům, dále pracovníkům SPC a krajským koordinátorům pro autismus + neziskovým a jiným organizacím, které pracují s cílovou skupinou.

  • Vytvoření Příručky pro pracovníky středisek podpory a poradenských center

Příručka bude sumářem praktických informací a rad pro pracovníky středisek a center obsahující informace z oblastí etiky a práva, praktické rady, adresář neziskových a jiných organizací, které pracují s cílovou skupinou.

  • Zpracování struktury funkční diagnostiky studentů s PAS

Aktivita naváže na výsledky z jednání pracovní skupiny Asociace poskytovatelů služeb studenům se specifickými potřebami na VŠ.

 

Vyjmenované aktivity budou postupně realizovány podle předběžně navrženého harmonogramu v průběhu roku 2018.

Kontakt pro zájemce o zapojení do práce ve výše aktivitách: Mgr. Barbora Čalkovská, calkovska@elsa.cvut.cz

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.