O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu

V úterý, 25. května 2021 proběhl ve spolupráci s CSVŠ jednodenní mezinárodní workshop "O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době Covidu". Workshop měl české, slovenské, rakouské a německé účastníky a byl tlumočen do němčiny a češtiny.

Účastníci měli možnost seznámit se s trendy v poradenské praxi v mezinárodním kontextu a své zkušenosti prodiskutovat. Workshop se skládal ze čtyř následujících sekcí:

  • Představení poradenské praxe v jednotlivých zemích
  • Profesionalizace vysokoškolských poradců
  • Přechod ze střední na vysokou školu
  • Poradenství v době Covidu

 

Prezentace jsou Vám již nyní k dispozici, stačí prokliknout "více informací" a prezentace se vyrolují.

Na stránkách magazínu vysokých škol Universitas doporučujeme i článek Filipa Bláhy na téma "Jak předcházet studijní neúspěšnosti? Příklady ze zahraničí ukázal workshop".

 

V návaznosti na workshop vznikne v gesci pracovníků CSVŠ studie, která zmapuje vývoj v českém vysokoškolském poradenství, shrne výzvy, před kterými stojí a nabídne doporučení dalšího vývoje i s ohledem na zahraniční praxi. Workshop i vznik studie finančně podpořila nadace Friedricha Eberta.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.