Online nástroje pro poradenskou praxi

V pondělí 25. ledna 2021 od 14:00 do 16:00 hodin proběhl první webinář pro členy AVŠP na téma "On-line nástroje pro poradenskou praxi" s lektorkou Kateřinou Kaláškovou.
 
Cílem prvního setkání bylo představení online nástrojů:
 
  • Kahoot!
  • Animaker/ Canva
  • MURAL 
  • PREZI
  • MENTIMETER

V rámci navazujícího setkání, které následovalo s týdenním odstupem, konkrétně proběhlo v pondělí 1. února 2021 od 14:00 do 16:00 hodin na platformě JITSI, se účastníci seznámili do hloubky se dvěma, které byly odsouhlaseny v průběhu prvního setkání, konkrétně se jednalo o nástroje Prezi a Canva.

Lektorka Kateřina Kalášková je studentkou 4. ročníku FIT ČVUT, obor Informatika se zaměřením na počítačovou grafiku. Ve svém volném čase se věnuje on-line výuce, nyní především kroužkům programování pro děti na základních školách, má zkušenost s lektorováním kurzů Czechitas.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.