Workshop "Specifika online poradenství"

 
Ve čtvrtek, 11. října 2018 proběhl v Praze workshop na téma Specifika on-line poradenství.
 

On-line poradenství může být využíto v různých kontextech práce poradce. Informace předávané během workshopu byly podpořeny zejména zkušenostmi lektorky Ivany Štěrbové z oblasti kariérního poradenství a koučování. Dále byly zodpovězeny otázky, co to vlastně je on-line poradenství, jaké jsou typy, kdy je a není vhodné přistoupit k on-line komunikaci a jaká jsou nejčastější úskalí této práce. 

  • Co je to on-line poradenství?
  • Typy on-line poradenství
  • Požadavky na kariérní poradce při využití on-line metody
  • Kdy je a není vhodné přistoupit k on-line kariérovému poradenství
  • Nástroje vhodné k on-line kariérovému poradenství
  • Nejčastější úskalí on-line kariérovému poradenství a „finty“ jak je překonat 
          
 
Ivana Štěrbová, personalistka | kariérová poradkyně | koučka a lektorka

Po studiu působila v neziskové organizaci jako poradenská pracovnice. Většinu dosavadní pracovní kariéry strávila ve středně velké nadnárodní personálně poradenské společnosti. Má bohaté zkušenosti s personalistikou, nábory zaměstnanců, výběrovými řízeními a Assessment centry. Vyzkoušela si také managerskou úlohu. Vedla tým 8 lidí z různých měst při rozjezdu startupového projektu. Nyní se věnuje vlastnímu podnikání. Kromě jiného působí jako lektorka, kariérní poradkyně a koučka na projektech zaměřených na podporu žen vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené. V neposlední řadě se také aktivně věnuje on-line kariérnímu poradenství zaměřenému převážně na studenty vysokých škol.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.