Poradenství a podpora zahraničních studentů - sdílení zkušeností

V pondělí, 20. ledna 2020 proběhl v Praze workshop na téma "Poradenství a podpora zahraničních studentů - sdílení zkušeností", který byl určen pouze členům AVŠP a jimi pozvaným hostům. 
 
Tímto ještě jednou děkujeme kolegyním za přípravu. Jejich prezentace jsou k dispozici níže. Zajímavé publikace k tématu, zpracované v Liberci, najdete zde.
 

          

Máte osvědčené metody, či zaručený recept, který funguje při řešení náročných situací, do kterých se zahraniční studenti na našich vysokých školách dostávají? Pojďte si s kolegy z AVŠP vyměnit zkušenosti z poradenství zahraničním studentům. Přizvěte k sobě i další kolegy z vaší školy, kteří jsou do podpory zahraničních studentů zapojeni. Se svými příspěvky jsou připraveni:

Mgr. et Mgr. Katarína Širancová, CIPS ČVUT

  • Katarína představí připravované psychologické poradenství pro zahraniční studenty ČVUT, důvody jeho vzniku, dosavadní zkušenosti se zahraničními studenty v krizi, způsob propagace a navazování spolupráce v rámci ČVUT, i s externími odborníky.

Mgr. Marie Salovaara, Mgr. Milan Polák, UK Point

  • Marie a Milan se v rámci UK Pointu věnují zejména zahraničním studentům a uchazečům o studium, prezentovány budou způsoby komunikace, informační kanály, dosavadní zkušenosti.

Bc. Pavlína Jersáková, Mgr. et  Bc. Linda Marešová, zahraniční odd. a Erasmus1, TUL

  • Pavlína a Linda nás seznámi se svými praktickými zkušenosti z poradenství pro přijíždějící studenty jak v plném studiu, tak v rámci programu Erasmus+. Pohovoří o využití sociálních médií, podpůrných programech a krizovém poradenství.

doc. Ing. Kateřina Maršíková,Ph.D., Kariérní centrum EF TUL

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2020 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode