Poradenství a služby pro VŠ studenty s poruchou autistického spektra

 

V pátek, 2. června 2017 v prostorách Centra informačních a poradenských služeb ČVUT probíhal seminář, a to formou sdílení zkušeností VŠ poradců a dalších pracovníků VŠ středisek podpory, kteří zajišťují služby studentům se specifickými potřebami pod vedením kolegyň z Národního ústavu pro autismus, z.ú. – Nautis:

  • PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. (Středisko odborného poradenství a diagnostiky)
  • Bc. Dominika Linhartová (odd. sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání)

V průběhu velmi živého diskusního setkání se účastníci dozvěděli přínosné informace z oblasti diagnostiky dospělých s PAS, o struktuře odborné péče o ně, o možnostech terapie a dalšího rozvoje kompetencí VŠ studentů s PAS a o limitech poradenské práce. Důležitým přínosem byla diskuse nad tématem zapojení rodičů do podpory VŠ studentů s PAS.

Workshopu se zdarma zúčastnili pracovníci středisek podpory členských univerzit Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách – AP3SP.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.