Kurz krizové intervence AVŠP

S krizí se může potkat kdokoli z nás... Již jste se setkali s někým v krizi? Běžné postupy nefungovaly? Racionální důvody byly odmítnuty? Zaskočilo Vás to? Bojíte se, že si nebudete vědět rady?

...a proto jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout kurz krizové intervence "Práce se studentem v krizi", který pro Vás připravujeme ve spolupráci s Centrem Hladina. Kurz bude obsahovat čtyři různá 7hodinová setkání, která budou probíhat vždy od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, a to v následujících termínech:

 • středa, 20. října 2021
 • středa, 10. listopadu 2021
 • pátek, 19. listopadu 2021
 • sobota, 20. listopadu 2021

 

Registrace byla otevřena do čtvrtka, 30. září 2021.

Kurz je otevřen pro 6 až 12 účastníků z řad členské základny AVŠP. Účastníci mají povinnost absolvovat všechna setkání, do kurzu není možné přistoupit dodatečně anebo absolvovat jen určitou část.

Cena za kurz (4 x 7 hodin) pro členy AVŠP je určena ve výši Kč 2.000,-. Platba po potvrzení přijetí přihlášky na účet AVŠP. V případě nenaplnění členy AVŠP a zájmu nečlenů z VŠ poradenských pracovišť je poplatek Kč 3.000,-.

 

Studium na vysoké škole je provázeno různými situace, které jsou pro studenty nové a náročné – adaptace na novou školu, nároky v podobě zvládnutí velkého množství zkoušek atd. Dostat do krize se může dostat každý … 

 • Již jste se setkali s někým v krizi?

 • Běžné postupy nefungovaly?

 • Racionální důvody byly odmítnuty?

 • Zaskočilo Vás to?

 • Bojíte se, že si nebudete vědět rady?

 

Tento kurz Vám nabídne

 • Metody vedoucí k emoční stabilizaci člověka v krizi. 

 • Postupy krizové intervence.

 • Strategie zvládání akutních krizových situací.

 • Náhled na problematiku jednání člověka v krizi.

 

Obsah

 • Teoretický rámec krize a krizové intervence.

 • Seznámení se se způsoby krizové intervence a praktickými postupy na základě příkladů a kazuistik.

 • Teorie a metody stabilizace člověka v krizi.

 • Specifické náročné situace související se studiem na VŠ.

 • Aktivní, praktické vyzkoušení metod a způsobů krizové intervence.

 • Téma péče o sebe sama při poskytování krizové intervence.

 

Kurz je zaměřen na získání a upevnění kompetencí v práci se studenty v náročný životních situací situacích. Účastníci získají dovednosti, kterými mohou studenty stabilizovat a zabránit dalšímu rozvinutí krizového stavu. Celý kurz bude veden tak, aby si účastník mohl odnést teoretické znalosti a také praktickou zkušenost z práce s klientem v krizi (získané teoretické znalosti budou aplikovány v modelových situacích). 

 

Lektorky

Mgr. Kristina Sarisová, Centrum Hladina | Absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK v Praze a bakalářské studium sociologie na FF UHK. Je frekventantkou výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii IAPSA, nyní v supervizi. Prošla výcvikem v somatickém koučování pod záštitou Českého institutu biosyntézy, kurzem v motivačních rozhovorech a v biodynamických masážích. Jako dobrovolník působila v občanském sdružení Anabell a v internetové poradně pro ženy Trustframe. Profesní zkušenosti si rozšiřovala formou stáží a praxí: na detoxikačním oddělení Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, v krizovém centru RIAPS, u Policie ČR a na OB klinice, která se zabývá léčbou obezity. Od roku 2015 pracuje v oblasti lidských zdrojů. V Centru Hladina se zaměřuje na psychologickou a psychoterapeutickou práci s dospělými. Pravidelně publikuje v online magazínu Psychologie.cz.

Mgr. Anna Jelínková (roz. Vojtíšková), Centrum Hladina | Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V problematice krizové intervence se pohybuje od roku 2011, a to jako konzultant Linky bezpečí. Posledních pět let je intervizorem, vedoucím týmu směny na Lince bezpečí a lektorem kurzů krizové intervence. V této oblasti se dlouhodobě vzdělává: Kompletní krizová intervence, Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci Občanské sdružení „D“, Kurz Trauma REMEDIUM Praha, Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci Linka bezpečí. Mimo jiné absolvovala pětiletý Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii. Pracovala několik let jako školní psycholog na ZŠ, později na gymnáziu. V Centru Hladina se zaměřuje na psychoterapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a dospělými, část její klientely tvoří studenti VŠ.

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2021 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode