Minikurz: Práce se studentem v krizi

Pro členy AVŠP jsme připravili minikurz na téma Práce se studentem v krizi, který proběhne pod vedením Mgr. Zdeňky Svobodové 28.-29. června a 20.-21. září 2023 v prostorách VŠCHT na Praze 6.

Poplatek za celý kurz: Kč 2.000,-
Nelze absolvovat vybrané jednotlivé dny.

Minikurz je primárně určen členům AVŠP. V případě neobsazení kurzu, bude doplněn o přihlášené nečleny za navýšený poplatek.
 
Anotace: Program 4denního kurzu účastníkům nabízí po teoretické stránce uchopení tématu krize, krizové situace a krizové intervence, rolí a výbavu pracovníka a po praktické stránce nácvik krizově intervenčního rozhovoru včetně telefonické intervence. Kurz se věnuje základním komunikačním technikám při poskytování intervence, které pomáhají zvládat emoce i chování klienta a které vedou k nalezení aktuálního řešení zátěžové situace. Účastníci se dozví doporučený postup intervence, cestu k vytvoření vhodné a realizovatelné zakázky intervence, dostanou databanku otázek na zjištění zdrojů pomoci/zvládání samotného uživatele. V každém dni je věnována pozornost kazuistikám tematicky propojeným s náplní programu. Část programu se zabývá legislativním ukotvením krizové intervence, etickými otázkami a dilematy, která pracovníci ve své práci zažívají.
 
Registrace je otevřena do 31. května 2023
Kontakt: Mgr. Barbora Čalkovská | barbora.calkovska@cvut.cz

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.