Praktické případové studie z praxe vysokoškolského poradce

Interaktivní workshop „Praktické případové studie z praxe vysokoškolského poradce“ byl zaměřen na sdílení praktických zkušeností. Na workshopu jsme pracovali ve skupinách podle typu poradenství, kterým se poradcí zabývají:
 
  • poradenství speciálně-pedagogické,
  • poradenství psychologické a studijní,
  • poradenství profesní a kariérní.

Každý z účastníků workshopu si připravil vlastní kazuistiku. Cílem workshopu byla osobní výměna vlastních zkušeností z praxe s kolegy.


Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec - má zkušenosti jako lektor, kouč, supervizor, facilitátor i učitel. Díky své studijní specializaci se od vysoké školy zabývá osobnostním a sociálním rozvojem (od sebeřízení, přes práci se skupinou – od komunikace, asertivity, vyjednávání, vedení lidí, lektorské dovednosti, až po prevenci šikany). Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj. Absolvoval také 500 hodinový sociálně-psychologický výcvik se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí.
 
 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.