Setkání kariérních center

V Brně 30. a 31. května proběhlo první Setkání kariérních center. Jak možná víte, inspirací pro vznik a fungování Kariérního centra Masarykovy univerzity byly zavedené principy kariérních center v anglosaských zemích. Tyto principy byly převedeny do praxe v podmínkách Masarykovy univerzity a nyní byly během dvou dnů představeny osvědčené a praktické tipy od založení až po stabilizaci v struktuře univerzity. 
 

Kompletní program naleznete zde.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.