Vybrané psychoterapeutické techniky pro vysokoškolské poradce

V úterý, 15. května 2018 proběhl v Brně kurz v prostorách Poradenského centra pro studenty ICV VUT na téma Vybrané psychoterapeutické techniky pro vysokoškolské poradce (téma úzkosti a strach), a to pod vedením PhDr. Jany Zouharové, PhD.

Různé psychoterapeutické školy a přístupy pracují s těmito potížemi různě. Kurz nabídl účastníkům pohled na tato témata z pozice krátkodobé terapie, na řešení zaměřeného přístupu a neuro-lingvistického programování. Veden byl interaktivní formou doplněnou nácvikem vybraných technik, kazuistikami z oblasti vysokoškolského poradenství a diskusí.

Obsah:

  • Specifika přístupu zaměřeného na řešení (Solution Focused Approach) a krátké strategické terapie a jejich využití při práci se strachem, stresem a úzkostí
  • Emoční stavy z pohledu NLP a práce s nimi - kotvení zdrojů a bourání kotev
  • Rychlé uvolňující a relaxační techniky (práce s pozorností, dýchání, svalová relaxace)
  • Future pacing (prožívání situace předem) a sebeobraz založený na hodnotách
  • Model léčby fobických poruch krátkodobé strategické terapie

Lektorka: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. působí v oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých již od roku 2006. Pracuje jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč a lektor, s klienty pracuje individuální i skupinovou formou. Je vedoucím psychologem CETERAS Brno. Při práci využívá konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i doktorskou zkoušku z oboru psychologie. Další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Od ukončení magisterského studia pracuje jako psycholožka a lektorka, působila také jako vysokoškolský pedagog na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde  založila a vedla poradenské centrum. V současnosti vede a řídí projekt Ceteras, má privátní koučinkovou a psychologickou praxi, externě spolupracuje s brněnskými vysokými školami. Je autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství. Je členem České asociace pro psychoterapii.

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.