Využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti

Ve středu, 24. ledna 2018 v prostorách CIPS, ČVUT v Praze proběhl pod vedením doc. Markéty Švamberk Šauerové workshop Využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti studentů 1. ročníku bakalářského studia.
 
Cílem workshopu bylo představit projekt realizovaný v rámci poradenských služeb poskytovaných na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., který slouží jako primární prevence studijní neúspěšnosti vysokoškolských studentů.
 
Projekt je zaměřený na podporu studia studentů prvních ročníků. Výchozím faktorem pro vznik projektu je dlouhodobá zkušenost autorky s nedostatečným a neefektivním využíváním správného způsobu učení, který velmi často souvisí s neznalostí studenta jaký efektivní způsob učení zvolit a jaký učební styl u konkrétního studenta převládá. Součástí poradenské péče je i analýza studijní úspěšnosti/neúspěšnosti studentů v jednotlivých oborech.

Projekt je založený na jednoduché diagnostice stylu učení, který si účastníci během semináře vyzkoušeli. Podobně jako studenti tak získali informace o svém učebním stylu, ve skupinové práci a v modelových situacích hledali shody a rozdíly typické pro daný učební styl. Součástí projektu je i podpora správného time-managementu a využití technik osobnostního rozvoje založených na koučinku. 

Jazykově diagnostický dotazník

SWOT Analýza

Účastníci se rovněž seznámili s výsledky dlouhodobé analýzy učebních stylů studentů na sportovní vysoké škole, i s výsledky komparace realizované v roce 2012 ve spolupráci s PřF UK.

          

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2019 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode