6. výroční konference 2019

Už nyní se těšíme na setkání s vámi v rámci 6. výroční konference AVŠP: PŘESAH(Y) vysokoškolského poradenství, která proběhne ve dnech 13. - 14. června 2019 v Praze. Registrace bude spuštěna v pondělí, 1. dubna 2019.

Předběžně navržená témata: 

  • Techniky naslouchání v poradenském rozhovoru 
  • Podpora studentů v jejich mimoškolních podnikatelských aktivitách – Start upy atd.
  • Zkušenosti s Hoganovým testem při poradenství na UK 
  • Pracovní jednání k tématu kariérového poradenství pro OZP – druhé setkání v návaznosti na výstupy z Kulatého stolu 
  • Burza zkušeností z řešení projektů OPVVV
Rádi bychom opět nabídli prostor všem členkám a členům AVŠP podělit se o své zkušenosti a best practice k tématickým okruhům. 
 
Detailní informace o konferenci budou průběžně doplňovány a stránky aktualizovány. Děkujeme za vaší trpělivost.
 

 

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2019 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.

Vytvořeno službou Webnode