Analýza kariérního poradenství na vybraných vysokých školách

18.01.2017 12:00

Rádi s Vámi sdílíme bakalářskou práci slečny Bc. Denisy Lojdové z České zemědělské univerzity v Praze, kterou zpracovala pod vedením PhDr. Jitky Jirsákové, Ph.D. práci s názvem „Analýza kariérního poradenství na vybraných vysokých školách“. Věříme, že práce pro Vás bude zajímavá.

Bakalářská práce je zaměřena na činnosti a služby, které kariérová centra vysokých škol využívají při poradenství svým studentům a na vzájemné porovnání služeb kariérních center na vybraných vysokých školách v Praze. Na základě kvalitativního šetření, za použití polostrukturovaného rozhovoru s pracovníky vybraných kariérních center, byla získaná data zanalyzována a porovnána, byla navržena možná doporučení pro zkvalitnění služeb vybraných kariérních center.

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.