Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení

15.01.2024 20:38

Nabízíme Vám školení k Baterii testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vy­sokoškolské studium (DysTest).

Školení proběhne v úterý 5. března 2024 od 9:00 online formou. V případě zájmu je možné se na školení přihlašovat do 11. 2. 2024 prostřednictvím Obchodního centra MU.

Školení je určeno zejména speciálním pedagogům a psychologům, ale mohou se ho zúčastnit i další pedagogičtí pracovníci se zájmem o diagnostiku poruch učení. Kurz je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (číslo akreditace MSMT-6722/2018-1-362).

DysTest svou koncepcí navazuje na baterii Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých (Cimlerová, Pokorná, Chalupová a kol., 2007), obsahuje testy a normy umožňující přesnější diagnostiku vysokoškoláků, ale i maturantů a uchazečů o studium. Baterie nabízí komplexní soubor diagnostických metod, které postihují čtenářské dovednosti, jazykové kompetence, zrakovou a sluchovou percepci a pracovní paměť. Zásadní inovací je softwarová aplikace se zvukovými nahrávkami pro zajištění jednotných podmínek testování a normami, které slouží jako podklad pro vyhodnocení výsledků. Nástroj je určen pro diagnostiku osob, jejichž mateřským jazykem je český jazyk.

Další informace k diagnostické baterii DysTest najdete na stránkách https://www.teiresias.muni.cz/dystest.

V případě doplňujících dotazů se můžete obracet na oběžník dystest@teiresias.muni.cz.

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.