EUROSTUDENT VI: Postoje a podmínky studentů vysokých škol v České republice

21.10.2016 12:48

Byla dokončena výzkumná zpráva obsahující základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v České republice.

Národní šetření bylo realizováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného evropského projektu EUROSTUDENT VI. Dotazník vyplnilo celkem 16 602 studentů bakalářských a magisterských studijních programů veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Zpráva byla zpracována týmem vedeným doc. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. a Ing. Kristýnou Vltavskou, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze.

EUROSTUDENT VI: Závěrečná zpráva

Více informací o projektu lze nalézt na stránkách MŠMT.

Výsledky šetření byly prezentovány dne 14. 10. 2016 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

EUROSTUDENT VI:  Prezentace  (Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.)

Zpět

 

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.