Jak správně napsat kazuistiku na lednový workshop?

20.01.2017 09:23

Kazuistika je popis a výklad konkrétních případů, zpravidla místo teoretické analýzy pojmových znaků. Ve vztahu k moderním vědám je tento termín užíván jako synonymum pro případovou studii.

Termín je odvozen z latinského slova casus, které má širokou škálu významů: pád, klesnutí, úpadek, zkáza, škoda, pohroma, v pozitivním významu: případ, příležitost, událost.


Zadání

Zpracujte písemně nějaký případ z Vaší reálné zkušenosti (v rozsahu cca 1 -2 stran), který bude pojednávat o zajímavé či naopak velmi časté situaci, kterou s klientem své poradny řešíte.


Osnova kazuistiky

  • Název kazuistiky (vystihující, o co v kazuistice jde, např. „hádka o dovolenou“, „konflikt lektorů“, „učitel a žák“, „situace z kurzu“, apod.)
  • Popis situace/ případu (charakteristika by měla být co nejpřesnější, srozumitelná, vystihovat reálné podmínky a parametry příslušné situace. Měla by obsahovat dostatečný počet informací o vývoji daného problému, o jejich reakcích klientů).
  • Popis řešení/ intervencí
  • Diskuse a zhodnocení případu (nápady na další/jiná řešení, co se mi líbilo, nelíbilo, nápady, postřehy, souvislosti, apod.)
  • Závěr (praktická doporučení pro obdobné případy: minimálně jednu věc, kterou si z toho berete do praxe)

Zpět

Aktuality

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
Středisko ELSA ČVUT
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6

© 2008-2022 Asociace vysokoškolských poradců, z. s.